Urząd Miejski|

Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, 3 sierpnia 2021 r. powierzył Arturowi Dzikowskiemu – dotychczasowemu naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, funkcję pełnomocnika prezydenta ds. nadzoru właścicielskiego.

W ramach zmian w strukturze Urzędu Miejskiego, Artur Dzikowski zostanie pełnomocnikiem prezydenta ds. nadzoru właścicielskiego obejmując nadzór nad spółkami gminnymi, zajmując się również sprawami z zakresu działalności wydziału zdrowia i gospodarki komunalnej.

* * *

Mężczyzna w okularach w garniturze na tle zieleni
Artur Dzikowski – Pełnomocnik Prezydenta ds. nadzoru właścicielskiego

Artur Dzikowski jest naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego i Kadr. Był odpowiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania projektami w Urzędzie Miejskim w Jaworznie i miejskich jednostkach organizacyjnych. Ma szerokie doświadczenie dotyczące działalności spółek prawa handlowego, zajmował się nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Jaworzna, pracował w organach nadzorczych spółek. Artur Dzikowski był wiceprezesem zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie.

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – magistrem prawa i administracji. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej, z rachunkowości na Politechnice Śląskiej i z zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada certyfikat Ministra Skarbu Państwa potwierdzający złożenie egzaminu dla członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz Certified Project Management Associate IPMA Level D.

Comments are closed.