Archiwum JBO|

Dzisiaj prezentacja kolejnych zadań JBO 2021, na które mieszkańcy mogą głosować od 14 do 30 września br.

19. „Boisko wielofunkcyjne przy SP 6 na Podwalu” Wnioskodawca: Mateusz Sacha

20. „Uzupełnienie planowanego placu zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ul. Wandy na Pańskiej Górze” Wnioskodawca: Waldemar Sarlej

21. „Strefa sportu przy II LO – boisko do piłki nożnej oraz siatkówki, kort tenisowy, bieżnia, skocznia, rzutnia” Wnioskodawca: Tomasz Sędor

22. „Plac Street Workout 2.0 przy SP 3 w Niedzieliskach” Wnioskodawca: Grzegorz Szwed

23. „Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego 42, 44, Towarowa 69, 77 na Podłężu” Wnioskodawca: Marta Szywała

***

 19. „Boisko wielofunkcyjne przy SP 6 na Podwalu” – szacunkowe koszty: 300 000,00 zł. Wnioskodawca: Mateusz Sacha

Głównym założeniem projektu jest modernizacja boiska o wymiarach 16m x 28m przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jaworznie, w celu zwiększenia potencjału sportowego szkoły oraz poszerzenia infrastruktury sportowej Miasta Jaworzna. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z malowaniem linii na już istniejącej nawierzchni asfaltowo-betonowej, częściową wymianę ogrodzenia wraz z bramą wjazdową ppoż. oraz furtką, zakup i montaż wymaganego sprzętu sportowego: bramki, słupki wraz z siatką, kosze.

Celem modernizacji jest stworzenie wielofunkcyjnego boiska z dwoma boiskami do piłki nożnej, a także piłki siatkowej na jednej z powierzchni oraz dwoma stanowiskami do piłki koszykowej. Miejsca bezpiecznego i przyjaznego do uprawiania ww. dyscyplin sportowych.

Przy Szkole Podstawowej nr 6 brakuje nowoczesnego oraz bezpiecznego obiektu sportowego zlokalizowanego na świeżym powietrzu, jakim jest boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Wskazana lokalizacja jest atrakcyjnym miejscem, ponieważ w sąsiedztwie jest tylko jedno boisko o podobnej funkcjonalności zlokalizowane w dzielnicy Podwale przy LO 1 i naszym zdaniem jedno na tak liczne skupisko mieszkańców to mało, dlatego ważne jest stworzenie mieszkańcom możliwości do aktywności fizycznej oraz profesjonalnego szkolenia. Powstanie możliwość organizacji turniejów rozgrywanych na boisku. Dzieci coraz mniej chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych, dlatego celem projektu jest też zachęcenie do aktywnego spędzenia czasu i zwiększenie dostępności oraz atrakcyjności obiektów sportowych poprzez wykorzystanie bezpiecznej, anty urazowej nawierzchni.

 

20. „Uzupełnienie planowanego placu zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ul. Wandy na Pańskiej Górze – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Waldemar Sarlej

Propozycja stanowi kontynuacje zadania z 2019 roku zgodnie z istniejącym już projektem (realizacja zadanie z przyczyn proceduralnych zastała przesunięta). Z kwoty przyznanej w 6. edycji JBO możliwe jest wykonanie tylko części zaprojektowanego obiektu tj. część placu zabaw.

Wobec powyższego autor wnioskuje o rozbudowę inwestycji o kolejne urządzenia zabawowe i siłowe takie jak: linarium obrotowe, ściankę wspinaczkową, bujaki dla dzieci, 3 urządzenia siłowe, utwardzenie dojścia i dojazdu. Przedmiotowe prace zamkną całą zaprojektowaną już inwestycje zlokalizowaną przy ul. Wandy.

W tym obszarze Jaworzna jest to jedyna strefa rekreacyjna dla mieszkańców. W okolicy osiedla Pańska Góra nie ma żadnych urządzeń do zabawy i sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i seniorów.
Zaletą placu jest tworzenie warunków do współpracy i umiejętności współdziałania w zabawie najmłodszych, ale również integracji i konkurencji w dążeniu do zdobywania coraz lepszych wyników u starszej młodzieży. Pozytywem będą również urządzenia siłowni dla młodzieży starszej oraz seniorów – często ludzi z różnymi schorzeniami, szczególnie kręgosłupów, stawów, mięśni, którzy ćwicząc przywracają sobie sprawność i dobry stan zdrowia.

Będzie to obiekt integrujący mieszkańców Jaworzna i wyrabiający poczucie troski o miejsce, które powstało dzięki wspólnemu wysiłkowi Jaworznian.

 

21. „Strefa sportu przy II LO – boisko do piłki nożnej oraz siatkówki, kort tenisowy, bieżnia, skocznia, rzutnia” – szacunkowe koszty: 1 300 000,00 zł. Wnioskodawca: Tomasz Sędor

Pomysł zakłada:
wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną oraz ręczną (wraz z montażem bramek i 2 koszty streetballa na boku boiska,
wykonanie boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni (wraz z odwodnieniem) służącego do gry w koszykówkę, siatkówkę, badmintona wraz z atestowanymi elementami (kosze, siatka, zamykane słupki do rozciągania siatki),
budowę nowego kortu tenisowego (podłoże: glinka lub inna nawierzchnia),
budowę nowej bieżni i skoczni do skoku w dal,
wykonanie rzutni,
remont istniejących i wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych, oświetlających obiekty sportowe (po obu stronach dużego boiska z doświetleniem także terenu bieżni)
montaż systemu monitoringu dostawienie ławek obok boisk.

Budowa strefy sportu przy II Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie w znacznym stopniu podniesie możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych przez mieszkańców dzielnicy i uczniów szkoły, co wpłynie na wzrost kondycji młodego pokolenia a także uatrakcyjni zajęcia wychowania fizycznego. Realizacja inwestycji pozwoli także uprawiać sporty lekkoatletyczne, a także pozwoli rozwijać się sportowo w sportach drużynowych i indywidualnych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z boisk przewidziano zabudowę nowoczesnego oświetlenia wraz z trzema kamerami obrotowymi. Za realizacją tego przedsięwzięcia oprócz najważniejszego tj. poprawa warunków i bezpieczeństwa zajęć sportowych, przemawia również fakt poprawy wizerunku szkoły, która dzięki nowym obiektom sportowym zwiększy swoją atrakcyjność dla potencjalnych uczniów.

 

22. „Plac Street Workout 2.0 przy SP 3 w Niedzieliskach” – szacunkowe koszty: 50 000,00 zł. Wnioskodawca: Grzegorz Szwed

Dokończenie inwestycji w ramach JBO 2019 przy SP nr 3 o ostatni brakujący zestaw do street workaut na gotowej już podbudowie z płyt bezpiecznych SBR. Wykonanie dodatkowo utwardzonych dojść do wszystkich części placu (ok. 20m ścieżki) z kostki betonowej lub płyt lub ewentualnie innego kruszywa oraz zamontowanie dwóch podwójnych stołów do gry w szachy.

Plac Street Workout 2.0 ma być alternatywą dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla aktywnego spędzenia czasu, dodatkowo jest jednym z miejsc na mapie Jaworzna wzbogacającym jego zasoby sportowo-rekreacyjne.

 

23. „Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego 42, 44, Towarowa 69, 77 na Podłężu” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Marta Szywała

Zakres planowanego zadania:

– dołożenie piłkochwytów,
– poprawa nawierzchni wokół boiska,
– montaż dodatkowych ławek i koszy
– dodanie nowych urządzeń: trampoliny integracyjnej, zestawu do street workautu, urządzeń sprawnościowych,
– rewitalizacja górki saneczkowej.

Zadanie jest kontynuacją inwestycji zrealizowanej w VI i VII edycji JBO. Rozbudowa strefy zwiększy atrakcyjność sportowo- rekreacyjną w mieście.

 

Comments are closed.