Archiwum JBO|

Zachęcamy do zapoznania się prezentacją pierwszych 6 projektów:

1. “Bezpieczne ulice dla mieszkańców – progi zwalniające w dzielnicach Jaworzna” Wnioskodawca: Leszek Bernacki

2. “Wystawy 2021 – debiuty w galerii fotografii Pusta C.D.” Wnioskodawca: Jakub Byrczek

3. “Boisko piłkarskie z trawy syntetycznej u Króla Kazimierza przy SP 21 w Jeleniu – reaktywacja” Wnioskodawca: Łukasz Dubiel

4. “Bąbelkowy zakątek Podwala – doposażenie placu zabaw przy ul. 3 Maja i ul. Broniewskiego w Jaworznie” Wnioskodawca: Natalia Górska

5. “Rozwój czytelnictwa w mieście – zakup zbiorów do sieci bibliotek miejskich” Wnioskodawca: Krystyna Janicka

6. “Centrum Bezpieczeństwa i Rekreacji przy OSP Dąbrowa Narodowa” (m.in. wykonanie placu manewrowego oraz miasteczka komunikacyjnego) Wnioskodawca: Paweł Jastrząb

 

(Uwaga! W tej samej kolejności numerycznej opublikowane zostaną zadania na karcie do głosowania, która udostępniona zostanie w dniu rozpoczęcia głosowania czyli 14 września br.)

 

***

 

 1. “Bezpieczne ulice dla mieszkańców – progi zwalniające w dzielnicach Jaworzna” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł.Wnioskodawca: Leszek Bernacki”

Od 1 lipca 2020 r. w życie weszły nowe przepisy w ruchu drogowym, czyli całodobowe obowiązkowe poruszanie się pojazdów z prędkością nie większą niż 50 km/h i zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych.

W związku z tym autor zadania proponuje nam by w miejscach “wyjątkowych” jak szkoły, szpitale, przejścia dla pieszych, itp. zamontować “progi zwalniające” ponieważ istniejące namalowane czerwone pasy nie dają żądanego efektu.

W trakcie oceny merytorycznej ustalono wspólnie z wnioskodawcą, że zakres pomysłu będzie obejmował poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie progów zwalniających na ul. Zdrojowej, ul. Szelonka, ul. Reja natomiast w przypadku ul. Kołłątaja w rejonie skrzyżowania z ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych.

Całość zadania oszacowano na kwotę 200 tys. zł

 

2. “Wystawy 2021 – debiuty w galerii fotografii Pusta C.D.” – szacunkowe koszty: 20 000,00 zł. Wnioskodawca: Jakub Byrczek

Pomysł zakłada cykliczną realizację 12 wystaw autorskich fotograficznych tj.: raz w miesiącu w galerii Pusta CD. odbywać się będzie wernisaż wystawy trwający przez miesiąc. W trakcie wernisaży mieszkańcy będą mogli poznać różnorodne podstawy twórcze-od debiutów młodych twórców po klasyki fotografii artystów znanych.
Wernisaże będą okazją do wspólnego spędzania czasu na rozmowach i podziwianiu sztuki. Mogą stać się impulsem do zapoznania się ze sztuka i podstawowymi zagadnieniami fotografii, a także okazją do kontaktu z samym artystą-autorem wystawianych prac.

Jako miejsce wystaw autor pragnie nieodpłatnie udostępnić galerię Pusta C.D. od 2000 roku siedzibę “Szkoły Widzenia” zlokalizowaną w naszym mieście. Miejsce wyjątkowe, zamiast industrialnego betonowego gmachu na odwiedzających będzie czekał stary, ponad stuletni drewniany dom. Zamiast neutralnego “white cube’a” mała izdebka przywodząca pawilon herbaciany, a w nim czarka herbaty. To właściwa przestrzeń do eksponowania obrazów schwytanych za pomocą światła.

Do galerii należeć będzie wybór artystów, fotografii, dobór prac oraz gromadzenie materiałów okołowystawowych (zaproszenia, plakaty, materiały do rocznego katalogu) oraz organizacja ekspozycji, przygotowanie wernisażu i oddanie prac autorowi.

Roczny cykl wernisaży zwieńczy wydanie albumu, w którym zawarte zostaną wszystkie prace z tekstami po-konferencyjnymi.

 

3. “Boisko piłkarskie z trawy syntetycznej u Króla Kazimierza przy SP 21 w Jeleniu – reaktywacja”-szacunkowe koszty: 1 000 000,00 zł. Wnioskodawca: Łukasz Dubiel

Autor pomysłu proponuje nam przebudowę istniejącego asfaltowego boiska zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 21 w Jeleniu, na boisko piłkarskie typu ORLIK z nawierzchnią z trawy syntetycznej (zaprojektowane wg wymogów PZPN i FIFA) wraz z rozbiegiem i skocznią do skoku w dal. Ponadto projekt przewiduje zakup mini trybuny, wykonanie oświetlenia boiska i montaż monitoringu.
Według pomysłodawcy realizacja boiska przyczyni się do poprawy kondycji dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Z boiska będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Jaworzna, zarówno organizacje, jak i osoby fizyczne. Budowa oświetlenia wydłuży czas użytkowania obiektu. Monitoring poprawi bezpieczeństwo i będzie stanowił nadzór nad prawidłowym korzystaniem. Budowa mini trybuny umożliwi wygodne
i bezpieczne użytkowanie obiektu przez publiczność (w tym rodziców dzieci). Inwestycja przyczyni się do popularyzacji i rozwoju sportu w mieście.

W szacunkowych kosztach wydział merytoryczny uwzględnił: wykonanie dokumentacji projektowej, frezowanie warstwy asfaltowej z wywozem, wykonanie nawierzchni boiska z przygotowaniem podłoża, wykonanie rozbiegu i skoczni do skoku w dal, montaż piłkochwytów wokół boiska, wykonanie oświetlenie boiska i monitoringu, mini trybunę, utwardzenie terenu kostką brukową, zakup urządzeń do pielęgnacji trawy, montaż bramek piłkarskich i małej architektury.

 

4. “Bąbelkowy zakątek Podwala-doposażenie placu zabaw przy ul. 3 Maja i ul. Broniewskiego w Jaworznie” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Natalia Górska

W ramach przedsięwzięcia autorka projektu planuje doposażenie istniejącego placu zabaw. Obiekt na skutek eksploatacji i wandalizmów uległ stopniowemu zniszczeniu. Ze względu na różnorodność pokoleń korzystających z urządzeń, jest ich zdecydowanie za mało na tak liczną pod względem dzieci i młodzieży okolicę. Obecnie plac nie jest w pełni wykorzystany. Jego powierzchnia daje ogromne możliwości zagospodarowania go tak, aby był dostępny dla każdego mieszkańca.

Zakres rzeczowy projektu a przede wszystkim dobór urządzeń zostanie dostosowany a etapie projektowania w uzgodnieniu z wnioskodawcą i dostosowany zostanie do kwoty 200 tys. zł. Na chwilę obecną pomysł zakłada montaż urządzenia wielofunkcyjnego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży, karuzeli tarczowej, huśtawki tzw. bocianie gniazdo, trampoliny ziemnej oraz piaskowe podłoże.

Pomysłodawczyni proponowała również rekonstrukcję siłowni zewnętrznej znajdującej się na przedmiotowym terenie. Z uwagi na fakt, że urządzenia siłowe wymieniane będą ze środków własnych gminy przez administratora, czyli MZNK w Jaworznie, projekt został ograniczony do doposażenia samego placu zabaw.

 

5. “Rozwój czytelnictwa w mieście – zakup zbiorów do sieci bibliotek miejskich” – szacunkowe koszty: 150 000,00 zł. Wnioskodawca: Krystyna Janicka

Propozycja dotyczy zakupu bestsellerowych nowości wydawniczych, które pojawią się na rynku wydawniczym w 2020/2021 roku oraz uzupełnień z lat poprzednich. Pomysł zakłada zaspokojenie potrzeb czytelniczych mieszkańców Jaworzna za pośrednictwem sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, w której skład wchodzi Biblioteka Główna oraz 14 filii, mieszczących się w dzielnicach miasta. Zakup obejmuje książki ok.5000 egz. oraz multimedia, takie jak: filmy, audiobooki, płyty muzyczne (ok. 2000 egz.). Zbiory zasilą zarówno Bibliotekę Główną (ok. 40% zakupu), jak i wszystkie filie (ok.60% zakupu).

Lokalizacja Biblioteki Głównej, jak i filii jest dogodna dla mieszkańców (placówki znajdują się w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, szkół i przedszkoli). Cała sieć obsługuje społeczność blisko 28 tys. czytelników, którzy rocznie wypożyczają ponad 400 tys. wol. Mieszkańcy Jaworzna zawsze wybijali się w regionie pod względem aktywności czytania literatury. Od pięciu lat zajmujemy pierwsze miejsce w województwie śląskim, pod względem zasięgu i aktywności czytelniczej.

Poprzez popularyzowanie nowoczesnego czytelnictwa MBP stara się zaspokajać i wyrabiać potrzeby uczestnictwa w kulturze, umiejętności odbioru sztuki, szczególnie tej oryginalnej i wyjątkowej, a także pokazywać, że kultura, w tym ta czytelnicza, poprawia jakość życia, przynosząc zyski zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Usługi udostępniania zbiorów są bez ograniczeń, korzystają z nich dzieci od pierwszych lat życia, uczniowie, studenci, dorośli.
Szczególną troską otaczani są seniorzy i osoby niepełnosprawne.

 

6. “Centrum Bezpieczeństwa i Rekreacji przy OSP Dąbrowa Narodowa” (m.in. wykonanie placu manewrowego oraz miasteczka komunikacyjnego) – szacunkowe koszty: 1 300 000,00 zł. Wnioskodawca: Paweł Jastrząb

Przedsięwzięcie znajdować się będzie na wyodrębnionym terenie placu przy OSP Dąbrowa Narodowa w Jaworznie (ul. Strażacka 11), a polegać będzie na budowie kompleksu rekreacyjno-prewencyjnego przeznaczonego do użytku przez wszystkich mieszkańców Jaworzna bez względu na wiek, stanowiącego źródło wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Kompleks składać się będzie z:
1) nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem i drenażem, przystosowanej do przejazdu ciężkich samochodów pożarniczych, na której powstanie miasteczko rowerowe dla najmłodszych mieszkańców miasta , gdzie będą mogli doskonalić swoje umiejętności i poznawać zasady i przepisy ruchu drogowego. Miasteczko rowerowe zostanie namalowane na nawierzchni asfaltowej (pasy jezdni, przejścia dla pieszych, znaki drogowe, przejazd kolejowy, rondo sygnalizacja świetlna, itp.). Cały obszar placu i miasteczka rowerowego będzie objęty monitoringiem. W obrębie placu zostaną zamontowane ławeczki oraz kosze na śmieci;

2) mobilnej rozkładanej sceny w formie przyczepy, która będzie wykorzystywana w naszym mieście do organizowania wydarzeń kulturalno- sportowych między innymi: obchodów uroczystości miejskich i dzielnicowych, koncertów, festynów, występów podopiecznych z klubów miejskich, kół gospodyń wiejskich, przedszkolaków i młodzieży ze szkół, organizacji turniejów sportowych;

3) wyposażenia sali szkoleniowej znajdującej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrowa Narodowa w Jaworznie, w niezbędne elementy i pomoce dydaktyczne m.in.: dwa fantomy do resuscytacji wraz z monitorem prawidłowego uciskania, dwa zestawy torb medycznych PSP R1, dwa manekiny osoby dorosłej o różnej wadze, które będą służyły do nauki ratowania osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych, zestaw sztucznych ran pozorujących, dwa defibrylatory AED w tym jeden ćwiczebny, walizka narkotykowa z wyposażeniem, narkogogle, aslko-gogle, zestaw 25 kompletów ubrań dla dzieci imitujących ubranie strażackie, 25 dziecięcych hełmów strażackich, symulator zagrożeń pożarowych.

4) dwóch budynków gospodarczych o powierzchni do 35m2, w których składowane będą ww. elementy.

 

CDN.

 

 

 

Comments are closed.