Archiwum JBO|

Spotkanie podsumowujące prace nad Jaworznickim Budżetem Obywatelskim na 2019 rok za nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie procedury regulującej kolejną edycję budżetu obywatelskiego. Efekt naszej pracy tj. „Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Jaworzna na temat wydatków finansowych z budżetu obywatelskiego na 2019 rok” zostanie teraz przedłożony na kwietniowe Kolegium Konsultacyjne Prezydenta Miasta. Następnie po akceptacji kolegium, trafi na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Za nami cykl konsultacji nad zasadami JBO. Szósta edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego ponownie przybierze kształt modelu mieszanego.
Projekty lokalne będą nadal realizowane w 20 obszarach konsultacyjnych, kwota przeznaczona na ich realizację, zostanie podniesiona do 85 tys. zł na każdy obszar. Osobna pula 1 mln zł zostanie przeznaczona na część ogólnomiejską JBO, jednak projekty nieinwestycyjne zgłaszane do części ogólnomiejskiej będą mogły mieć wartość nie większą niż 200 tys. zł. Dodatkowo przewidziano 300 tys. zł na bieżące utrzymanie i doposażenie już istniejących obiektów JBO. Definicja zadania publicznego pozostanie zgodna z obecnymi zapisami tj. projekty o charakterze ogólnomiejskim, nie będą mogły być realizowane na terenach administrowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, będzie to możliwe wyłącznie w przypadku projektów dzielnicowych.

Ostateczna wersja uchwały zostanie opublikowana 10 kwietnia na stronie www.jbo.jaworzno.pl

 

 

Poniżej publikujemy prezentację z ostatniego spotkania oraz uwagi, które wpłynęły do zaproponowanych modeli JBO 2019.

26 marca br. – Prezentacja modelu JBO 2019 – spotkanie podsumowujące
Uwagi mieszkańców do modeli JBO 2019

 

 

Comments are closed.