Archiwum JBO|

Po przeanalizowaniu wszystkich uwag, doświadczeń innych miast czy też niezależnych raportów, wspólnie z mieszkańcami wypracowane zostały zasady Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Uwagi i sugestie zgłaszane były m.in. w czasie trwania III edycji JBO oraz podczas tegorocznych debat publicznych. Projekt uchwały w wersji zaproponowanej przez mieszkańców został przyjęty przez kolegium konsultacyjne Prezydenta i już w przyszłym tygodniu trafi pod obrady Rady Miejskiej. W efekcie, mieszkańcy ponownie będą mogli współdecydować o miejskich przedsięwzięciach w ich obszarach zamieszkania.

Czwarta edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego zwiastuje duże zmiany. Przede wszystkim otwiera się on na projekty ogólnomiejskie. Projekty lokalne będą nadal realizowane w 20 obszarach konsultacyjnych, jednak kwota przeznaczona na ich realizację, będzie stałą w wysokości 75 tys. zł na każdy obszar. Osobna pula 1 mln zł zostanie przeznaczona na część ogólnomiejską JBO. Ze względu na liczne uwagi mieszkańców z definicji zadania publicznego zostaną wyłączone inwestycje i remonty na terenie placówek oświatowo-wychowawczych. Nowością będzie również wprowadzenie dodatkowego terminu na uzupełnienie braków formalnych we wnioskach. Na kartach do głosowania ponownie pojawi się numer PESEL, który znacznie ułatwi identyfikację i weryfikację głosów.

– Projekt uchwały, który trafi na sesję Rady Miejskiej, jednym tylko elementem różni się wersji uzgodnionej z mieszkańcami. To efekt konsultacji ze służbami nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego. Nie możemy wprowadzić ograniczenia wiekowego uprawnionych do udziału w konsultacjach (wnioskowania i głosowania) – wyjaśnia wyjaśnia Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta.

Według opinii organu nadzoru, regulacje dotyczące ograniczenia wiekowego w uchwale będą naruszać delegację ustawową.

– W myśl tej opinii zmuszeni jesteśmy wprowadzić zmiany do wypracowanych zasad. Podobnie jak w poprzedniej edycji zarówno wnioskodawców jak i glosujących nie będzie ograniczało kryterium wieku. Pozostałe kwestie zaproponowane przez mieszkańców pozostaną bez zmian – dodaje Ewa Sidełko-Paleczny.

Projekt uchwały trafi pod obrady Rady Miejskiej już 28 kwietnia. Jeśli radni go zaakceptują, już w maju odbędzie się cykl spotkań z mieszkańcami poszczególnych obszarów konsultacyjnych.

Comments are closed.