Archiwum JBO|

Znamy kolejne przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku. Tym razem wyłoniono projekty z pięciu obszarów – „Dąbrowa Narodowa”, „Jeleń”, „Niedzieliska”, „Pechnik, Podwale, Warpie” oraz „Szczakowa”.

W obszarze Dabrowa Narodowa mieszkańcy oddali łącznie 162 głosy, z czego 152 zakwalifikowano jako ważne, a 10 odrzucono decyzją zespołu. W tym  obszarze pod głosowanie został poddany tylko jeden projekt – Musiał-Paździora Anetta – „Wielofunkcyjne boiska – Etap I” – przy ul. Spółdzielczej 9 obok Zespołu Szkół nr 4 – szacunkowe koszty zadania 128 210,00 zł. Na obszar Dąbrowa Narodowa przypada dokładnie taka kwota.

 

Z kolei w obszarze Pechnik, Podwale, Warpie mieszkańcy oddali łącznie 384 głosy, z tego 331 zostało uznanych za ważne, a  53 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów otrzymał projekt pani Anny Janus pod nazwą „Budowa trybun przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie”.

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

 

 • Janus Anna – „Budowa trybun przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie” – szacunkowe koszty zadania 110 000,00 zł – 276 głosów
 • Kramarz Urszula – „GEOsfera – budowa boiska do plażowej piłki siatkowej” – szacunkowe koszty zadania 80 000,00 zł – 55 głosów

 

Na ten obszar przypada kwota 205 790 zł, dlatego do realizacji rekomendowane są oba zadania, których łączna wartość mieści się w kwocie przeznaczonej na ten obszar.

 

Dzisiaj poznaliśmy także zwycięskie zadanie z obszaru Jeleń. W sumie w tym obszarze oddano 893 głosy, z czego 824 zostały uznane za ważne, a 69 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów otrzymał projekt pana Łukasza Dubiela – „Plac zabaw”.

 

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

 

 • Dubiel Łukasz – „Plac zabaw” – przy ul. Kosów – szacunkowe koszty zadania 49 785,60 zł – 480 głosów
 • Soból Rafał – „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 22 w Jaworznie” – szacunkowe koszty zadania 150 000,00 zł – 344 głosy

 

Na obszar Jeleń przypada kwota 150 170 zł.

 

W obszarze Szczakowa zagłosowało 893 mieszkańców, z tego 791 zostało uznanych za ważne, a 102 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów otrzymał projekt pana Damiana Szczepanika pod nazwą „Plac zabaw z siłownią na powietrzu”.

 

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

 

 • Szczepanik Damian – „Plac zabaw z siłownią na powietrzu” – okolice ul. Wąskiej i ul. Kościuszki – szacunkowe koszty zadania 143 830,00 zł – 363 głosy

 

 • Iwańska Grażyna – „Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe elementy wraz z siłownią zewnętrzną” – przy Zespole Szkół nr 3 – szacunkowe koszty zadania 143 820,00 zł – 333 głosy
 • Seremet Bogusława – „Monitorowany plac zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży” – przy ul. Koszarowej – szacunkowe koszty zadania 143 830,00 zł – 71 głosów
 • Krzemień Marta – „Kapitalny remont ul. Wolności” – od nr 32 do nr 40 – szacunkowe koszty zadania 109 347,00 zł – 12 głosów
 • Stelmachów Agata – „Organizacja Jubileuszowego XV Festiwalu Dzieci i Młodzieży – JAWOR 2015” – szacunkowe koszty zadania 15 000,00 zł – 7 głosów
 • Stelmachów Agata – „Modernizacja placu zabaw przy Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej” – szacunkowe koszty zadania 30 000,00 zł – 4 głosy
 • Stelmachów Agata – „Modernizacja sprzętu akustyczno – oświetleniowego w Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej” – szacunkowe koszty zadania 25 000,00 zł – 1 głos

 

Na obszar Szczakowa przypada kwota 143 830 zł.

 

Z kolei w obszarze Niedzieliska mieszkańcy oddali łącznie 354 głosy, z tego 338 zostało uznanych za ważne, a 16 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów otrzymał połączony projekt pani Stanisławy Wirskiej i pana Mirosława Golca pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jaworznie”.

 

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

 

 • Golec Mirosław, Wirska Stanisława – „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jaworznie” (wniosek połączony) – szacunkowe koszty zadania 129 620,00 zł – 186 głosów

 

 • Michalik Mirosław – „Ogródek edukacyjny Niedzieliska” – w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 3 – szacunkowe koszty zadania 129 620,00 zł – 129 głosów
 • Działowy Wiesław – „Turniej tenisa stołowego o tyt. Mistrza Niedzielisk” – Klub Relax – szacunkowe koszty zadania 1 500,00 zł – 14 głosów
 • Sala Bożena – „Rodzinny piknik osiedlowy” – szacunkowe koszty zadania 25 000,00 zł – 9 głosów

 

Na ten obszar przypada kwota 129 620 zł.

Comments are closed.