Archiwum JBO|

Dzisiaj poznaliśmy kolejne inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. Tym razem wyłoniono projekty z czterech obszarów – „Dobra, Pieczyska”, „Góra Piasku”, „Łubowiec” oraz „Pańska Góra, Skałka”.

W sumie w obszarze Łubowiec oddano 196 głosów, z tego 194 zostało uznanych za ważne, a 2 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów otrzymał projekt pana Mariusza Czarny – „Boisko wielofunkcyjne 16x32m o nawierzchni poliuretanowej”.

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

 • Czarny Mariusz – „Boisko wielofunkcyjne 16x32m o nawierzchni poliuretanowej” – przy ul. Zubrzyckiego – szacunkowe koszty zadania 122 260,00 zł – 95 głosów
 • Przebindowska Beata – „Siłownia pod chmurką, relaks na ławce i trawce w okolicy ul. Zubrzyckiego” – szacunkowe koszty zadania 62 000,00 zł – 60 głosów
 • Lubińska Grażyna – „Mały Park – Skwer Zielony” – przy ul. Zubrzyckiego – szacunkowe koszty zadania 122 260,00 zł – 37 głosów
 • Czarny Marzena – „Ale wkoło jest wesoło…impreza integracyjna w osiedlu Łubowiec” – szacunkowe koszty zadania 12 500,00 zł – 2 głosy

Na ten obszar przypada kwota w wysokości 122 260 zł.

Z kolei w obszarze „Góra Piasku” mieszkańcy oddali łącznie 549 głosów, z tego 520 zostało uznanych za ważne, a 29 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów otrzymał projekt pani Aldony Hapczyk pod nazwą „Remont boiska sportowego na Górze Piasku”.

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

 • Hapczyk Aldona – „Remont boiska sportowego na Górze Piasku” – skrzyżowanie ul. Słonecznej i Zdrowia – szacunkowe koszty zadania 100 000,00 zł – 283 głosy
 • Kurowska-Maroszek Danuta – „Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki” – przy Szkole Podstawowej nr 9 – szacunkowe koszty zadania 109 500,00 zł – 191 głosów
 • Szczerba Renata – „Monitoring placów zabaw w SP 9 z możliwością podglądu” – szacunkowe koszty zadania 6 346,00 zł – 26 głosów
 • Kuśnierczyk Agnieszka – „Stół multimedialny do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi” – przy Szkole Podstawowej nr 9 – szacunkowe koszty zadania 18 230,00 zł – 14 głosów
 • Nieużyła Natalia – „Stół do tenisa stołowego na wolnym powietrzu” – przy Szkole Podstawowej nr 9 – szacunkowe koszty zadania 5 649,00 zł – 5 głosów
 • Kolka Grażyna – „Zagospodarowanie ławeczkami terenu przy Szkole Podstawowej nr 9” – szacunkowe koszty zadania 4 000,00 zł – 1 głos

Przypomnijmy, że na obszar Góra Piasku przypada kwota 124 490 zł. W związku z tym, iż szacunkowy koszt zwycięskiego zadania to 100 000 zł, do realizacji rekomendowany jest również projekt zgłoszony przez panią Renatę Szczerbę – „Monitoring placów zabaw w SP 9 z możliwością podglądu” oraz warunkowo projekt pani Agnieszki Kuśnierczyk „Stół multimedialny do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi”. Łączna wartość tych trzech zadań przekracza pulę przeznaczoną na obszar tylko o 86 zł. Decyzja o realizacji zadania pani Agnieszki Kuśnierczyk zapadnie po przeprowadzeniu postępowań przetargowych. W przypadku braku oszczędności do realizacji zostaną przyjęte zadania zgłoszone przez panią Natalię Nieużyłę – „Stół do tenisa stołowego na wolnym powietrzu” oraz panią Grażynę Kolkę – „Zagospodarowanie ławeczkami terenu przy Szkole Podstawowej nr 9”.

Dzisiaj poznaliśmy także zwycięskie zadanie z obszaru Dobra, Pieczyska. W sumie w tym obszarze oddano 802 głosy, z czego 740 zostało uznanych za ważne, a 62 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów otrzymał projekt pani Małgorzaty Lekstan pod nazwą „Rewitalizacja kortu tenisowego na boisko przy ul. Przemysłowej”.

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

 • Lekstan Małgorzata – „Rewitalizacja kortu tenisowego na boisko przy ul. Przemysłowej” – szacunkowe koszty zadania 108 916,50 zł – 377 głosów
 • Golonka Katarzyna – „Remont boiska sportowego przy Klubie Dobra” – szacunkowe koszty zadania 116 920,00 zł – 186 głosów
 • Cudak Wacław – „Junior i Senior na placu zabaw i rekreacji” – przy zbiegu ulic Chocimskiej i Poniatowskiego – szacunkowe koszty zadania 116 920,00 zł – 84 głosy
 • Kłosowski Zbigniew – „Przekształcenie starego kortu na skwerek rekreacyjny” – przy ul. Przemysłowej – szacunkowe koszty zadania 83 025,00 zł – 57 głosów
 • Wiernek Edyta – „Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w życiu codziennym” – zajęcia edukacyjne w Gimnazjum nr 11 – szacunkowe koszty zadania 25 000,00 zł – 32 głosy
 • Wiernek Edyta – „Budowa skoczni do skoku w dal” – przy Gimnazjum nr 11 – szacunkowe koszty zadania 40 000,00 zł – 4 głosy

Na ten obszar przypada kwota w wysokości 116 920 zł.

Natomiast w obszarze Pańska Góra, Skałka oddano łącznie 487 głosów, z tego 470 zostało uznanych za ważne, a 17 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów otrzymał projekt pana Sebastiana Pyci pod nazwą „Bezpieczne Osiedle – Monitoring przestrzeni publicznej (Osiedle Skałka)”.

Głosy w tym obszarze rozłożyły się następująco:

 • Pycia Sebastian – „Bezpieczne Osiedle – Monitoring przestrzeni publicznej (Osiedle Skałka)” – szacunkowe koszty zadania 124 649,74 zł – 227 głosów
 • Sarlej Waldemar – „Plac zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz seniorów” – w sąsiedztwie bloku przy ul. Wandy 70 – szacunkowe koszty zadania 128 200,00 zł – 174 głosy
 • Goj Mateusz – „Nowe miejsca parkingowe na Pańskiej Górze” – okolice ul. Wandy 56 – szacunkowe koszty zadania 75 000,00 zł – 27 głosów
 • Bogacz-Sokół Grażyna – „Bezpieczna droga do szkoły, 1-szy etap – Rowerem do szkoły” – modernizacja chodników i nawierzchni – ul. Urzędnicza – szacunkowe koszty zadania 98 000,00 zł – 21 głosów
 • Windys Urszula, Pokuta Katarzyna – „Kontrola populacji i zdrowia kotów wolnobytujących i bezdomnych z terenu obszaru konsultacyjnego Pańska Góra, Skałka” (wniosek połączony) – szacunkowe koszty zadania 10 000,00 zł – 11 głosów
 • Bogacz-Sokół Grażyna – „Bezpieczna droga do szkoły, 2-gi etap – Rowerem do szkoły” – modernizacja ul. Krakusa – szacunkowe koszty zadania 120 000,00 zł – 9 głosów
 • Pycia Sebastian – „Osiedlowy turniej gier komputerowych FIFA 2015 (Osiedle Skałka i Pańska Góra)” – szacunkowe koszty zadania 3 550,00 zł – 1 głos

Przypomnijmy, że na obszar Pańska Góra, Skałka przypada kwota 128 200 złotych. W związku z tym, iż szacunkowy koszt zwycięskiego zadania to 124 649,74  zł, do realizacji rekomendowany jest również drugi projekt zgłoszony przez pana Sebastiana Pycię pod nazwą „Osiedlowy turniej gier komputerowych FIFA 2015”. Łączna wartość obu zadań mieści się w kwocie przeznaczonej na ten obszar.

Comments are closed.