Archiwum JBO|

By jak najlepiej przygotować się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, już teraz rozpoczęły się prace mające na celu doprecyzowanie jego zasad. 5 grudnia, pod przewodnictwem Sekretarz Miasta Ewy Sidełko-Paleczny, odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, który zajmie się opracowaniem nowej formuły JBO.

– W naszym zespole będą pracować radni, pracownicy urzędu, pomysłodawca pierwszej edycji JBO oraz wnioskodawcy zwycięskich projektów. Ustaliliśmy, że podstawą naszej pracy będzie uchwała z tego roku. Nie będziemy wiec na nowo budować procedury jaworznickiego budżetu obywatelskiego. Doświadczenia jakie mamy po pierwszej edycji posłużą do jej usprawnienia i doprecyzowania tam gdzie będzie to potrzebne. Ważne będzie dla nas zdanie mieszkańców – mówi Ewa Sidełko-Paleczny.

Istotnym elementem spotkania była dyskusja nad ankietą, która ma zostać skierowana do mieszkańców w celu zebrania ich opinii i uwag na temat procedury związanej z budżetem obywatelskim. Zgodnie z przyjętymi założeniami jaworznianie będą mogli się wypowiedzieć m.in. w kwestiach: liczy obszarów i punktów konsultacyjnych,granic obszarów, podmiotów uprawnionych do składania wniosków, sposobu głosowania oraz sposobu wykorzystania pozostałej puli pieniędzy. Ankieta powinna trafić do mieszkańców na przełomie grudnia i stycznia. Uwagi mieszkańców będą analizowane na spotkaniu Zespołu, które zostało zaplanowane na początek lutego 2014 r.

Comments are closed.