Archiwum JBO|

Przed nami kluczowy etap Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. W dniach 9-16 września zdecydujecie Państwo, które projekty zgłoszone we wnioskach mieszkańców zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Należy pamiętać, że każdy ma tylko jeden głos, dlatego warto dokładnie poznać wszystkie założenia projektu i dobrze wybrać przedsięwzięcie, któremu chce się udzielić poparcia.

Kiedy i gdzie odbywa się głosowanie?

Głosowanie w ramach JBO rozpoczyna się 9 września i potrwa do 16 września. Głosować można na dwa sposoby: tradycyjnie za pomocą kart do głosowania i internetowo za pośrednictwem strony www.jbo.jaworzno.pl. Punkty do głosowania tradycyjnego znajdują się w każdym obszarze konsultacyjnym. Pełen wykaz miejsc, gdzie można oddać głos znajduje się TUTAJ.

Kto może głosować?

Głosować może każdy mieszkaniec Jaworzna, który ukończył 15 rok życia (czyli urodził się przed 17 września 1998 r.) i jest zameldowany na pobyt stały lub tymczasowy w danym obszarze konsultacyjnym.

Na jakie projekty mogę głosować?

Miasto zostało podzielone na 13 obszarów konsultacyjnych. Do każdego z obszarów konsultacyjnych jest przypisana odpowiednia liczba ulic. Głosować możemy tylko i wyłącznie na te projekty, które realizowane będą w naszym obszarze konsultacyjnym. Zatem jeśli np. jesteśmy mieszkańcami obszaru konsultacyjnego Jeleń, to głos możemy oddać tylko na projekty zgłoszone w ramach tego obszaru.

Skąd mam wiedzieć, w jakim obszarze jestem i jakie są projekty?

Aby zobaczyć w jakim obszarze konsultacyjnym znajduje się ulica, przy której mieszkamy możemy spojrzeć na specjalnie przygotowany WYKAZ ULIC. Natomiast z listą poszczególnych projektów zapoznamy się TUTAJ.

Czy mogę głosować za pomocą internetu i tradycyjnej metody?

Nie. Każdy z mieszkańców ma do dyspozycji TYLKO JEDEN GŁOS. Jeśli zdecydujemy się na głosowanie internetowe to nie możemy już głosować tradycyjnie i na odwrót. W sytuacji, kiedy ktoś odda więcej głosów, wszystkie jego głosy zostaną uznane za nieważne.

Jak uzupełnić kartę do głosowania?

Karta do głosowania to formularz, na którym trzeba wpisać swoje imię i nazwisko, adres, a także numer PESEL oraz telefon lub mail kontaktowy (pole nieobowiązkowe). Należy także wpisać nazwę i numer zadania.

Który projekt zostanie zrealizowany?

Z każdego obszaru konsultacyjnego zostanie zrealizowany projekt, który uzyskał największą liczbę głosów. Jeśli projekt zwycięski nie wyczerpie całej sumy środków przeznaczonych na dany obszar (kwoty, jakie przypadają na poszczególne obszary można znaleźć TUTAJ), to do realizacji będą brane kolejne projekty, które będą miały największą liczbę głosów, a ich koszt będzie się mieścił w puli pieniędzy, która pozostała dla danego obszaru.

Kto będzie liczył głosy?

Głosy będą liczyć zespoły powołane dla każdego obszaru, w skład których wchodzą radni, urzędnicy i mieszkańcy danych obszarów. Liczenie głosów może obserwować każdy mieszkaniec miasta.

Co się stanie ze zwycięskimi projektami?

Zostaną one włączone do ogólnego budżetu miasta i zrealizowane do końca 2014 roku.

Comments are closed.