Archiwum JBO|

image_print

Zespoły powołane przez Prezydenta Miasta zakończyły wstępną weryfikację wniosków złożonych przez mieszkańców w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas swoich prac komisje sprawdziły pod kątem formalnym ponad sto wniosków ze wszystkich 13 obszarów konsultacyjnych. Teraz pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną sprawdzone pod kątem merytorycznym i prawnym przez pracowników poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego.

Najwięcej – 18 wniosków z pomysłami na projekty do realizacji w swoim miejscu zamieszkania złożyli jaworznianie zamieszkujący w obszarze konsultacyjnym „Dobra, Góra Piasku, Pieczyska, Szczakowa”. W sumie mieszkańcy we wszystkich trzynastu obszarach złożyli 105 wniosków, z czego – z powodu braków formalnych, zespoły odrzuciły 37. Pozytywnie zweryfikowane projekty, których jest 68, są obecnie sprawdzane przez wydziały merytoryczne UM. Urzędnicy kontrolują m.in. własność terenów, na których zaplanowane były poszczególne przedsięwzięcia oraz kosztorysy projektów inwestycyjnych.

Po zakończeniu analizy, w drugiej połowie sierpnia, przedstawiona zostanie ostateczna lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków. Da to szansę mieszkańcom poszczególnych obszarów konsultacyjnych na dokładne zapoznanie się z projektami przed głosowaniem, które odbędzie się w terminie 9-16 września.

Comments are closed.