Aktualności, Kultura|

Za nami 8. edycja Wojewódzkiego Konkursu Pocztów Sztandarowych oraz Wiedzy o Polskich Symbolach i Barwach Narodowych. Wydarzenie jest organizowane co roku przez Szkołę Podstawową nr 13 w Jaworznie. Do tegorocznych zmagań przystąpiło 33 trzyosobowych zespołów pocztów sztandarowych oraz 34 zawodników indywidualnych. W wydarzeniu udział wziął Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzna oraz m.in. Sekretarz Miasta – Ewa Sidełko-Paleczny, Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu – Grzegorz Raczek oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Irena Wojtanowicz – Stadler. Gospodarzem wydarzenia była Dyrektor SP 13 Agata Ciołczyk.

Wydarzenie rozpoczęła prezentacja pocztów na Rynku, a następnie przemarsz na Halę Widowisko-Sportową, który uświetnił występ Orkiestry Górniczej Południowego Koncernu Węglowego Zakładu Górniczego Sobieski.

Przypomnijmy, iż celem konkursu jest kształtowanie postaw szacunku do symboli narodowych, przestrzeganie zasad i reguł zawartych w ceremoniale pocztów sztandarowych, pogłębianie i umacnianie wśród młodych ludzi postaw patriotycznych i obywatelskich, propagowanie i utrwalanie wzorców zachowania w trakcie uroczystości państwowych, religijnych i szkolnych, popularyzowanie święta państwowego Dnia Flagi RP, integracja wszystkich środowisk z terenu miasta i województwa w tym młodzieży szkolnej, w zakresie utrwalania i przestrzegania procedur związanych z symbolami narodowymi.

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. W konkursie biorą udział wszystkie szkoły podstawowe miasta Jaworzna: 21 szkół podstawowych z Jaworzna oraz 3 szkoły podstawowe: Katowice, Otrębusy, Pleśna. W tegorocznych zmaganiach udział wzięło 133 uczestników, 33 drużyny 3 osobowe pocztów sztandarowych i 34 uczestników indywidualnych w konkursie wiedzy.

Uczniowie rywalizowali w 4 grupach: – 1 grupa – to poczty sztandarowe szkół podstawowych 20 drużyn, 2 grupa – poczty szkół ponadpodstawowych 5 drużyn, 3 grupa – poczty sztandarowe klas mundurowych – 8 drużyn, 4 grupa – uczniowie szkół podstawowych klas VI – VIII biorący udział w konkursie wiedzowym. Konkurs przebiegał w dwóch częściach : I część – rywalizacja pocztów sztandarowych ze znajomości zasad musztr, II część – indywidualny konkurs wiedzy o symbolach i barwach narodowych.

Laureaci obu części konkursu otrzymają nagrody, które zostaną wręczone podczas miejskich uroczystości związanych z obchodami 233-ej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wśród gości wydarzenia znaleźli się również: Ksiądz Prałat Eugeniusz Cebulski Proboszcz Parafii Świętego Wojciecha i Katarzyny. Nie zabrakło również przedstawicieli Wojska, Policji i Stowarzyszeń: Pułkownika Dariusza Kaminiowa Szefa Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach, Podpułkownika Michała Napierałę Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach, Majora rezerwy Sylwestra Nicponia Szefa Wydziału Promocji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach, Kapitana Pawła Mikołajca Oficera Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach, młodszego inspektora Pawła Więcka – Zastępce Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie, młodszego brygadiera Bartosza Smolarczyka Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, Adriana Ramsa z oddziałowego biura edukacji narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, płkl. Zbigniewa Radonia – Dowódce Dywizjonu Tarnowskiego Oddz. Jazdy Konnej imienia 5. Pułku Strzelców Konnych, płk. rez. pilota Józefa Skulicha – Wiceprezesa Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich, Krzysztof Pricha – Prezesa Tarnowskiego Oddz. Jazdy Konnej imienia 5.Pułku Strzelcow Konnych, Członków Kawalerii Ochotniczej z Tarnowskiego oddziału jazdy: chorążego Ryszarda Kobę, kaprala Andrzeja Wałaszka, członków Kawalerii Ochotniczej z Biecza: wachmistrza Kamila Miarczyńskiego, strzelców Oliwię Miarczyńską, Aleksandrę Gondek, Dawida Liszkę. Z zaprzyjaźnionej gminy Pleśna oraz z Tarnowa udział w wydarzeniu wzięli: Józef Knapik – Wójt Gminy Pleśna, Ryszard Stankowski – Zastępca Wójta Gminy Pleśna, Agnieszka Grela – Kierownik Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Nie zabrakło również członkowie stowarzyszeń: Romualda Kubiciela – członka Towarzystwa Heraldycznego i Weksylologicznego, Rafał Sobóla – prezes Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej, Jan Michalik – członek zarządu Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej.

W wydarzeniu wzięły udział Poczty sztandarowe współorganizatorzy dzisiejszego wydarzenia : Poczet sztandarowy Miasta Jaworzna, Poczet sztandarowy 6 batalionu powietrznodesantowego imienia generała dywizji Edwina Rozłubirskiego w Gliwicach, Poczet Sztandarowy Policji Miejskiej w Jaworznie, Poczet Tarnowskiego Oddz. Jazdy Konnej imienia 5. Pułku Strzelców Konnych.

Prezentację pocztów na rynku i przemarsz na hali widowisko sportowej uświetnił występ Orkiestry Górniczej Południowego Koncernu Węglowego Zakładu Górniczego Sobieski pod batutą Piotra Krawczyka Dyrygenta Orkiestry.

Patronat nad konkursem objęli: Prezydenta Paweł Silbert, Śląski Kurator Oświaty, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach dr Andrzej Sznajder. Współorganizatorami wydarzenia są m.in. Urząd Miejski w Jaworznie, Tarnowski Oddział Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych, Miejskie Centrum Kultury i Sportu, Muzeum m. Jaworzna, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Jaworznie, Parafia św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie, Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej oddział Jaworzno. Koordynatorami konkursu są: mgr inż. Marek Badowski – nauczyciel techniki i edukacji Szkoły Podstawowej nr 13 w Jaworznie, mgr Jacek Łoś – nauczyciel historii CKZiU w Jaworznie.

Comments are closed.