Aktualności, Edukacja, Z miasta|

Rodzice dzieci przedszkolnych, którzy nie zdecydowali się jeszcze na zapisanie pociechy do przedszkola na rok 2024/2025, wciąż mają taką możliwość. Po pierwszej rekrutacji do miejskich placówek pozostały 64 wolne miejsca. Uzupełniający nabór rozpocznie się 8 maja 2024 r. Wolne miejsca znajdziecie w placówkach w Szczakowej, Osiedlu Stałym, Azocie, Byczynie, Łubowcu oraz na Podłężu.

To pierwsza taka sytuacja od kilkudziesięciu lat – związana z niżem demograficznym, kiedy Gmina Jaworzno ogłasza rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca w przedszkolach miejskich – mówi Irena Wojtanowicz – Stadler Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie. – W przeciągu ostatnich lat powstały nowe oddziały w miejskich placówkach, cały czas remontowane i unowocześniane są przedszkola, by dzieci w jak najbardziej komfortowych warunkach spędzały pierwsze lata swojej edukacji.

Wolne miejsca znajdują się w:

 • Przedszkolu Miejskim nr 2 ul. gen. Feliksa Kamieńskiego 12 (Osiedle Stałe) – 5 wolnych miejsc;
 • Przedszkolu Miejskim nr 7 ul. Aleksandra Puszkina 5 (Osiedle Stałe) – 17 wolnych miejsc;
 • Przedszkolu Miejskim nr 15 ul. Azot 16 ( Azot) – 10 wolnych miejsc;
 • Przedszkolu Miejskim nr 17 ul.Tadeusza Kościuszki 2A (Szczakowa) – 9 wolnych miejsc;
 • Przedszkolu Miejskim nr 18 ul. Na Stoku 12 (Byczyna) – 6 wolnych miejsc;
 • Przedszkolu Miejskim nr 24 ul. Czwartaków 1 (Łubowiec) – 10 wolnych miejsc;
 • Przedszkolu Miejskim nr 25 ul. Towarowa 61 (Podłęże) – 7 wolnych miejsc;

Rekrutacja uzupełniająca

Uzupełniający nabór rozpocznie się 8 maja 2024 r.. Wniosek o przyjęcie dziecka wypełnia się elektronicznie – logując się za pośrednictwem strony internetowej https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno

Wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru do 16 maja do godz. 15.00.

Jeżeli rodzice nie posiadają dostępu do Internetu, co uniemożliwia im złożenie wniosku elektronicznie, mogą wyjątkowo poprosić o pomoc w zalogowaniu i wypełnieniu wniosku elektronicznego przedszkole, które wybiorą jako przedszkole pierwszego wyboru. Upoważniony pracownik przedszkola zakłada rodzicowi konto – na jego adres e-mailowy. Jeżeli rodzic nie ma konta e-mail, to pracownik pomaga mu je założyć. Następnie pracownik na koncie rodzica składa wniosek i go drukuje. Na wydrukowanym wniosku rodzice składają podpisy.

Do wniosku dołącza się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, a także na ich stronach internetowych.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji – tel. 32 61 81 754.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

 • od 8 maja do 16 maja 2024 r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • od 20 maja 2024 r. do22maja 2024r. – weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oddziału przedszkolnego potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 23 maja 2024 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • od 24 maja 2024 r. do31 maja 2024r. – składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • 3 czerwca 2024 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • od 4czerwca 2024 r. – procedura odwoławcza.

Comments are closed.