Aktualności|

Podczas dzisiejszej sesji pod głosowanie poddana została uchwała o powołaniu Jaworznickiego Klastra Energii. Zgodnie z podjętą uchwałą, Jaworzno podpisze porozumienie dotyczące utworzenia Jaworznickiego Klastra Energii, w którego skład wejdą również spółki miejskie, jaworznicki szpital, instytucje kultury i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Porozumienie dotyczyć będzie wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji i obrotu energią z odnawialnych źródeł energii.

Klaster to porozumienie, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie wytwarzania, magazynowania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną lub ciepłem, którego celem jest zapewnienie korzyści gospodarczych, społecznych lub środowiskowych stronom porozumienia lub zwiększenie elastyczności systemu elektroenergetycznego.

Zadaniem klastra energii będzie zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa środowiska oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki, w tym Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego i elektromobilności – wyjaśnia Anna Mocała-Kalina, naczelnik Wydziału Zarządzania Funduszami i Strategii. – Współpraca w ramach klastra przyczyni się także do rozwoju energetyki prosumenckiej. Dzięki rozwojowi tych inicjatyw możliwe będzie osiągnięcie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności miasta.

Rozpoczęcie działalności klastra będzie miało znaczący wpływ na ograniczenie wydatków ponoszonych przez Gminę m.in. na zapewnienie zasilania w energię elektryczną budynków publicznych oraz miejskiego oświetlenia. To również dodatkowa możliwość w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej.

Comments are closed.