Aktualności, Edukacja|

Wczoraj w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie odbyła się wojewódzka debata w ramach ogólnopolskiego projektu “Szkoła bez ocen”, organizowana przez Fundację “Szkoła bez ocen”. Dyskusji przysłuchiwali się m.in. Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, Tomasz Jewuła – Pełnomocnik ds. Oświaty i Gospodarowania Nieruchomościami oraz Irena Wojtanowicz-Stadler – Naczelnik Wydziału Edukacji.

Podczas konferencji o celach szkolnego oceniania w prawie oświatowym opowiadał Jarosław Durszewicz z Fundacji “Szkoła bez ocen”. Przykład dobrej praktyki – norweski system edukacji jako inspiracja do implementacji w polskiej szkole – dobre praktyki z Bergen omówiła Justyna Durszewicz, a neurobiologię różnic pomiędzy ocenianiem a docenianiem – dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ.

Celem debaty i całego projektu jest chęć zwrócenia uwagi na powszechne stosowanie oceny cyfrowej jako oceny bieżącej w szkole. Organizatorzy przedstawili wyniki badań oraz literaturę naukową, podjęli także próbę wprowadzenia ładu prawnego do wewnątrzszkolnych systemów oceniania (sprawdzenie zapisów statutowych szkół, wskazanie elementów, które można zmienić i dostosować do obowiązujących przepisów prawa).

W panelu eksperckim udział wzięli: Bożena Bucka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach, Anna Wojkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Jaworznie, Magdalena Kreczko – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Wojkowicach, Iwona Nowak – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego nr I im. M. Kopernika w Katowicach, Bartłomiej Bodziechowski – rodzic oraz uczniowie I LO w Katowicach. W dyskusji wziął udział także prezydent Paweł Silbert, który mówił m.in. o rozwoju indywidualnym uczniów w oparciu o badania ich predyspozycji i talentów.

Projekt finansowany z funduszy norweskich w programie Aktywni Obywatele w ramach realizowanego przez fundację Programu „Szkoła bez ocen” w latach 2021 – 2023.

Szczegóły projektu są dostępne na stronie www.zwinnaedukacja.pl.

Comments are closed.