Aktualności, Z miasta|

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany kotłów w ramach gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2023. Wnioski wyłącznie w formie papierowej przyjmowane są w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie. W 2023 roku, na ten cel, przeznaczona w budżecie została kwota 884 tys. zł.

Pomieszczenie z ekologicznym piecem centralnego ogrzewania
Dotacje do ekologicznego ogrzewania

Wnioski wyłącznie w formie papierowej przyjmowane są w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Krakowska 9 (wejście od strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) – II piętro pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie tj.:

  • poniedziałek – środa, godz. 7:00 – 15:00,
  • czwartek, godz. 7:00 – 16.00,
  • piątek, godz. 7:00 – 14:00.

Zasady składania wniosków oraz otrzymania dotacji zostały określone uchwałą Rady Miejskiej z 29 października 2020 r. i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie pod adresem: https://www.bip.jaworzno.pl/a,38427,dotacja-celowa-do-zainstalowania-ekologicznego-urzadzenia-grzewczego-lub-ekologicznego-urzadzenia-wy.html

W 2023 roku z gminnego Programu Ochrony Niskiej Emisji można uzyskać dofinansowanie w kwocie:
• 4 000,00 zł – przy zakupie i montażu wymiennika ciepła, kotła gazowego, kotła olejowego, kotła na pellet, pompy ciepła, urządzenia elektrycznego;
• 2 000,00 zł – przy zakupie i montażu kotła węglowego z automatycznym załadunkiem paliwa
• 2 000,00 zł – dodatkowo w przypadku wymiany źródła ciepła na wymiennik ciepła lub kocioł gazowy do nowo budowanych przyłączy sieciowych (ciepło, gaz)
• 4 000,00 zł – przy zakupie i montażu ekologicznego urządzenia wykorzystywanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej: systemy solarne, pompa ciepła, pod warunkiem że zainstalowane źródło ciepła stosowane do ogrzewania budynku, kocioł lub piec na paliwo stałe spełniają normy 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:20212.

Dodatkowe wsparcie

Gmina realizuje również rządowy program „Czyste powietrze”, w ramach którego trwa otwarty nabór wniosków o dofinansowanie m.in. do wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła, termomodernizację, czy wymianę okien. Więcej informacji na temat tego dofinansowania można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska pod numerem telefonu (32) 61 81 965 lub bezpośrednio na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

Comments are closed.