Aktualności, Edukacja, Z miasta|

Dobiega końca kompleksowy remont budynku i otoczenia Szkoły Podstawowej nr 20 w jaworznickiej dzielnicy Byczyna. Jak informuje TAURON Wydobycie końcowe prace modernizacyjne i odbiory techniczne potrwają do końca września 2022 r. Dzieci i młodzież rozpoczną więc nowy rok szkolny w zastępczej siedzibie na ul. Sportowej, po to, by już w najbliższym czasie wrócić do całkowicie zmodernizowanej i odnowionej szkoły w Byczynie. Spółka do czasu zakończenia prac będzie finansowała transport dzieci do zastępczej siedziby oraz dofinansowywała przygotowanie posiłków.

W ramach uzgodnionych z Gminą, a prowadzonych na zlecenie TAURON Wydobycie prac remontowych, szkoła i jej otoczenie zyskają nowe oblicze. Budynek placówki przeszedł gruntowny remont. Wykonano m.in. nowe nawierzchnie dziedzińca i boisk, bieżni i skoczni w dal oraz siłowni polowej. Ukończono także modernizację zielonego boiska, instalacji ppoż., instalacji kanalizacji sanitarnej. Wymieniono zdewastowaną w skutek wandalizmu stolarkę okienną oraz wykonano szklenie rozbitych szyb.

W szkole pojawiły się nowe posadzki i okładziny ścian z płytek, naprawiono ściany w sali gimnastycznej oraz łącznik sali i budynku szkoły. Wymienione zostało ogrodzenie budynku, wykonano również montaż przewodów, instalacji wod – kan., połączenia wykonawcze i instalację odgromową, zmodernizowano również kuchnię.

Obecnie prowadzone są próby i badania nowej instalacji elektrycznej (m.in. działania instalacji przeciwpożarowej, uruchamiania głównego wyłącznika prądu, pomiaru natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego). Dokumenty z przeprowadzonych prób są niezbędne do odbioru budynku przez służby Państwowej Straży Pożarnej i Sanepidu, który planowany jest we wrześniu br. Ze względu na czas potrzebny do uporządkowania i właściwego przygotowania obiektu po skończonych pracach budowlano-modernizacyjnych oraz konieczność umeblowania, właściwego wyposażenia sal lekcyjnych i zaplecza technicznego, zajęcia w nowym roku szkolnym – do czasu oddania obiektu do użytkowania – prowadzone będą w budynku przy ul. Sportowej w Jaworznie.

Przypomnijmy, że budynek SP20 wraz z zapleczem szkolnym przy ulicy Nauczycielskiej w Byczynie zostały wyłączone z użytkowania z uwagi na szkody górnicze.

Comments are closed.