Bezpieczeństwo, Z miasta|

Jak wynika z przeprowadzanych w ostatnich latach badań społecznych w Jaworznie, mieszkańcy naszego miasta dużym szacunkiem i zaufaniem darzą służby mundurowe. Dzięki policjantom Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, czują się w mieście bezpiecznie. By uhonorować pracę jaworznickich policjantów, dzięki staraniom Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie dr Piotra Uwijały powstała inicjatywa ufundowania sztandaru da jaworznickiej jednostki. Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, radni jednogłośnie poparli projekt Prezydenta Pawła Silberta o przekazaniu czterdziestu tysięcy złotych, na ten cel.

Bynek Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

W uznaniu zasług oraz odnosząc się z szacunkiem do trudnej służby funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na rzecz bezpieczeństwa, Gmina podjęła inicjatywę zakupu sztandaru wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz uroczystościami z tytułu wprowadzenia sztandaru. Będzie to wyrazem wdzięczności dla całej formacji, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie oraz symbolem etosu zawodowego. Dotychczasowe osiągnięcia i wzorowo wypełniane obowiązki służbowe wpływają na bezpieczeństwo obywateli miasta Jaworzna. Jednostka posiada głębokie tradycje i jest doceniania na arenie Województwa Ślaskiego. Powyższa inicjatywa będzie miała ogromne znaczenie dla jaworznickiego garnizonu Policji, a także zapisze się na trwałe w historii miasta Jaworzna.

Nasza współpraca z policją w sprawach dotyczących funkcjonowania tak złożonego organizmu jakim jest miasto, układa się od wielu lat na bardzo wysokim poziomie. Wspólne zaangażowanie w przeróżne przedsięwzięcia mające poprawić poziom bezpieczeństwa naszego miasta, skutkują tym, że Komenda Miejska Policji w Jaworznie notuje od lat bardzo wysokie wyniki skuteczności swojej pracy, ale również w ocenie jaworznian nasze miasto uchodzi za miejsce bezpieczne, dobrze pod tym względem zorganizowane. To nasz wspólny wysiłek – mówił podczas obrad sesji Prezydent Miasta Paweł Silbert. – Utworzenie sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie zapisze się na stałe w historii naszego miasta i jest podziękowaniem za wspólne starania. To również wyróżnienie i podziękowanie dla jaworznickich policjantów, którzy codziennie dbają o poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

W czasie sesji Komendant Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie mł.insp. Piotr Uwijała podziękował za wsparcie działań policjantów i przybliżył historię jaworznickiego garnizonu. Podkreślił również, jak ważny jest sztandar dla przedstawicieli służb mundurowych, honorując etos pracy służb policyjnych.

Grupa ludzi w mudurach policyjnych

Prace nad powstaniem sztandaru i powołaniem Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie rozpoczęły się w listopadzie 2021 roku. Podczas konsultacji, udział w komitecie zadeklarowało wielu przedstawicieli Samorządu, miejskich instytucji oraz stowarzyszeń. W grudniu 2021 r. Prezydent Miasta Paweł Silbert powołał imiennie skład Społecznego Komitetu. Podczas ostatniego spotkania 10 marca 2022 r. zapadły ważne decyzje kolegialne, w głosowaniu członkowie Komitetu Społecznego ukonstytuowali prezydium tego gremium oraz zaplanowali dalsze działania.

Do Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru KMP w Jaworznie zostali zaproszeni:
• Przewodniczący – Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzna,
• Wiceprzewodniczący – Dariusz Starzycki – Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
• Wiceprzewodniczący – Łukasz Kolarczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna,
• Sekretarz – Zbigniew Piątek – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Członkami Komitetu zostali:
Monika Bryl – Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
Tadeusz Kaczmarek – Przewodniczący Rady Miejskiej,
Józef Natonek – Prezes Zarządu Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.,
Tomasz Jewuła – Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych,
Dawid Domagalski – Przedstawiciel Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość,
Jacek Nowak – Prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego,
Janusz Łach – Prezes Jaworznickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
Paweł Żaba – Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie,
Sebastian Kuś – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie,
Zbigniew Nosal – Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie,
Maciej Bochenek – Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej,
insp. Krzysztof Gałuszka – były Komendant KMP Jaworzno,
Daniel Sierakowski – Prezes Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej,
Mateusz Łętowski – Prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej,
Paweł Bednarek – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Comments are closed.