Aktualności, Pomagam Ukrainie|

Od 21 marca br. mieszkańcy Jaworzna, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy, mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b.

Niebiesko żółta flaga Ukrainy

Jeżeli zapewniłeś zakwaterowanie i wyżywienie:

• obywatelowi Ukrainy który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z najbliższą rodziną, bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa

lub

• obywatelowi Ukrainy posiadającemu Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa możesz ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tego tytułu.

Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b. Wzór wniosku do pobrania poniżej.

Podstawowe informacje o świadczeniu:
• świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 60 dni,
• maksymalna wysokość świadczenia 40 zł za osobę dziennie,
• świadczenie jest wypłacane z dołu (za okres faktycznego pobytu osoby, której wniosek dotyczy, zrealizowanego do dnia złożenia wniosku).

WAŻNE!

Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia,
tj. za okres udzielonej pomocy! Wniosek nie może obejmować okresu przyszłego, który nie został jeszcze zrealizowany.

Do pobrania:

Comments are closed.