Aktualności, Rada Miejska|

Zapraszamy do śledzenia relacji “na żywo” z dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 17 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, sesja będzie odbywała się w trybie zdalnym.

Relacja dostępna jest zarówno w wersji VIDEO, jak i w wersji TEKSTOWEJ.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Ślubowanie Radnej.
 4. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie za 2021 rok.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2021 roku.
 6. Informacja Nadleśnictwa Chrzanów dotycząca prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Jaworznie oraz włączenia tej szkoły do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu “Tarcza” w 2022 r.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia “Programu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Jaworzna”.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zamiaru zmiany lokalizacji Filii Bory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres 20 lat, z przeznaczeniem pod siedzibę filii Bory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Niedzieliska II” w Jaworznie.
 15. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 16. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.

Comments are closed.