Aktualności, Transport i drogi|

W środę, 3 listopada 2021 r. przekazany zostanie plac budowy kolejnego odcinka ul. Grunwaldzkiej od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej. To kolejny etap przebudowy jednej z głównych arterii miasta. Prace na ul. Grunwaldzkiej i związane z tym utrudnienia w ruchu potrwają z różną intensywnością do końca 2022 roku.

Gmina Miasta Jaworzna przystąpiła do realizacji przebudowy ul. Grunwaldzkiej wraz z budową ścieżek rowerowych na odcinkach od skrzyżowań: ul. Wiejskiej do ul. Działkowej (ul. Piekarska) oraz ul. Lipowej z ul. 11 Listopada do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową. Zadanie realizowane jest w systemie “Zaprojektuj i wybuduj”.

Realizację tego zadania powierzono – na podstawie zamówienia publicznego – firmie Hucz Sp. z o.o. SK z Boronowa. Pierwszy etap prac obejmował przebudowę ul. Piekarskiej (zakres obejmował wymianę nawierzchni asfaltowej odcinka od ul. Działkowej do ul. Wiejskiej). W ramach inwestycji powstało również 10 nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie ul. Bogusławskiego oraz zatoka manewrowa dla autobusów.

W ciągu ostatnich trzech lat, naznaczonych pandemią, nie zatrzymaliśmy inwestycyjnych działań. Pozyskaliśmy ponad 166 mln złotych ze środków zewnętrznych. Dzięki tym środkom i wkładowi własnemu Gminy realizowane są m.in. duże inwestycje drogowe, remontowe, prace modernizacyjne w szkołach oraz nowe projekty społeczne – mówi Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert. – Czasowe utrudnienia zrekompensuje możliwość korzystania z wyremontowanej drogi.

Od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej

W środę, 3 listopada 2021 r. przekazany zostanie plac budowy kolejnego odcinka ul. Grunwaldzkiej – od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej.

Zakres tej inwestycji jest bardziej złożony i wiąże się z przebudową uzbrojenia podziemnego. Założeniem projektu jest budowa jednostronnych ciągów rowerowych w obydwu kierunkach ulicy. Ciągi te mają połączyć istniejące ścieżki rowerowe na rondzie przy ul. 11 Listopada z Velostradą. W zakresie zadania jest także m.in. budowa sieci podziemnych, przebudowa jezdni, chodników
i wjazdów oraz zatok autobusowych, które – po modernizacji – będą zapewniały pasażerom komunikacji miejskiej większy komfort wsiadania i wysiadania z nowych przystanków autobusowych. Zmianie ulegnie także geometria skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z Kolejową.

Wykonawca rozpocznie prace od przebudowy kanalizacji ogólnospławnej od ronda przy ul. 11 Listopada w kierunku ul. Kolejowej śladem ul. Grunwaldzkiej. Równolegle do tych robót prowadzony będzie zakres przebudowy związany z odtworzeniem nawierzchni jezdni, budową chodników, zjazdów i ścieżek rowerowych. Przebudowane zostaną również przejścia dla pieszych, zatoki i przystanki autobusowe oraz geometria skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową.

Prace na ul. Grunwaldzkiej i związane z tym utrudnienia w ruchu potrwają z różną intensywnością do końca 2022 roku. Ważne! Wykonawca robót jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu
na tej ulicy oraz zapewnienia dojazdu mieszkańcom do posesji. O dodatkowych utrudnieniach i wyłączeniach Wykonawca będzie Państwa informował z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dzięki tym działaniom ul. Grunwaldzka będzie bezpieczniejsza dla pieszych, rowerzystów oraz kierowców.

Więcej informacji na temat realizowanej inwestycji można uzyskać w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu (telefon: 32 61 81 711 lub mail: inwestycje@um.jaworzno.pl).

Mapa przebiegu remontu ulicy Grunwaldzkiej w Jaworznie z zaznaczonym fragmentem drogi, który będzie remontowany
Ulica Grunwaldzka

Comments are closed.