Aktualności, Kultura|

W ramach obchodów 120-lecia uzyskania przez Jaworzno praw miejskich w siedzibie Atelier Kultury w czwartek, 21 października 2021 r. odbyła się konferencja pn. JAWORZNO KIERUNEK DZIEDZICTWO. Inicjatorem wydarzenia było Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna.

Referatów ekspertów wysłuchali m.in. Sekretarz Miasta Jaworzna Ewa Sidełko – Paleczny, Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek, Radni Rady Miejskiej, dyrektorzy jaworznickich placówek oświatowych, uczniowie oraz mieszkańcy.

Zebrani mieli okazję wysłuchania wykładów:

  • Rodowód (młodego) miasta – z problematyki badań etnograficznych i zabytkoznawczych – dr Marka Grabskiego ze Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu.
  • „Muzeum Narodowe w Jaworznie” – badania terenowe Pracowni Badań Socjologicznych Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 60 – dr Doroty Jędruch z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Instytuttu Historii Sztuki.
  • Ostatnie akcje plenerowe – Plener Malarski przy HSO „Szczakowa”. Schyłek mecenatu przemysłowego PRL – dr Bernadetty Stano z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
  • Studium przypadku jaworznickiej kopii obrazu, autorstwa Łukasza Cranacha Starszego. Problemy rozpowszechniania wzoru ikonograficznego i zagadnienia konserwatorskie. Przyczynek do opracowania dziedzictwa sakralnego miasta Jaworzna – Iwony Brandys z Muzeum Miasta Jaworzna.
  • Jaworznickie „Grodzisko” w źródłach pisanych od XVIII wieku – Piotra Burczy z Muzeum Miasta Jaworzna.
  • Twórcy jaworznickiego przemysłu w dobie odzyskania niepodległości przez Polskę – Adriana Rams z Muzeum Miasta Jaworzna.
  • Tożsamość kulturowa na styku Małopolski i Górnego Śląska. Rola i znaczenie badań terenowych w kultywowaniu dziedzictwa na ziemi Jaworznickiej  i w Zagłębiu Dąbrowskim – dr Robert Garstka z Instytutu Myśli Polskiej  im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
  • Pamięć nieodległa – dziedzictwo i krajobraz kulturowy Jaworzna. Jak udostępniać  mieszkańcom i turystom dziedzictwo i historie miejsca? – Karoliny Fidyk z Małopolskiego Instytutu Kultury.

Partner merytoryczny wydarzenia było Muzeum Miasta Jaworzna.

Galeria zdjęć

Comments are closed.