Aktualności, Z miasta|

Gmina ogłosiła postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy prac związanych
z poprawą efektywności energetycznej w ośmiu placówkach użyteczności publicznej
w Jaworznie. Zmodernizowane zostaną cztery Przedszkola Miejskie nr – 12, 14, 15 i 27 oraz cztery przychodnie Zespołu Lecznictwa Otwartego spółki z o.o.

Ogłoszenie postępowania to kolejny krok w naszych działaniach mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie, na które pozyskujemy środki zewnętrzne– mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. – Prace w zakresie modernizacji placówek oświatowych idą dalej niż tylko ten projekt. Aktualnie, w jedenastu placówkach oświatowych prowadzone są prace termomodernizacyjne, na które przeznaczono łączną kwotę 36 milionów złotych. Ponadto postawiliśmy na bezpieczeństwo mieszkańców z zakresie dostępu do placówek ochrony zdrowia i poprawy komfortu.

Remonty w miejskich przedszkolach

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zabudowa odnawialnego źródła energii oraz wykonanie termomodernizacji w czterech miejskich przedszkolach – PM nr 12 przy ul. Fredry (Osiedle Podłęże) , PM nr 14 przy ul. Wincentego Muchy (Osiedle Stałe), PM nr 15 przy ul. Azot (Osiedle Azot), PM nr 27 przy ul. Piłsudskiego (Osiedle Podłęże).

To jedne z ostatnich obiektów przedszkolnych, które czekały na termomodernizację, wymianę drzwi i okien oraz szeroko zakrojone remonty. Od ponad roku pracowałem z dyrektorami tych placówek oraz pracownikami Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych i Urzędu Miejskiego nad projektami modernizacyjnymi. Wiem, że kadra pedagogiczna, administracyjna, rodzice a przede wszystkim dzieci czekają na nowy wygląd swoich przedszkoli. Ogłosiliśmy przetarg, tuż po nim firmy zabiorą się do pracy i cztery kolejne przedszkola wypięknieją, jak już pozostałe wyremontowane placówki w mieście – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk.

We wszystkich placówkach w ramach prac budowlanych zamontowane m.in. zostaną panele fotowoltaiczne. Ocieplone zostaną ściany zewnętrzne, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. W Przedszkolach Miejskich nr 12 i 27 zlikwidowane zostaną świetliki w wewnętrznych dziedzińcach. Zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną, we wszystkich przedszkolach zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków.

Modernizacja placówek Zespołu Lecznictwa Otwartego sp z o.o.

W ramach postępowania „zaprojektuj i zbuduj”, zmodernizowane zostaną również cztery placówki Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie – budynek administracyjny ZLO przy ul. Grunwaldzkiej 235 (Leopold), Miejskie Centrum Medyczne „Podwale” przy ul. Nosala 5 (Osiedle Podwale), Miejskie Centrum Medyczne „Łubowiec” przy ul. Katowickiej 59 (Osiedle Łubowiec), ZLO Jeleń przy ul. Wygoda 58. We wszystkich budynkach wykonana zostanie termomodernizacja budynków. Ponadto w w trzech przychodniach (Osiedla: Jeleń, Podwale i Łubowiec) wymieniona zostanie m.in. stolarka okienna i drzwiowa oraz zmodernizowana zostanie instalacja c.o.

Pozyskane na remonty środki pochodzą z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych – 8 mln złotych. Blisko 900 tys. stanowi wkład własny Gminy.

Czas składania ofert przez wykonawców w postępowaniu trwa do 18 kwietnia 2024 r.

Comments are closed.