Archiwum JBO|

Zespoły powołane przez Prezydenta Miasta zakończyły wstępną weryfikację wniosków złożonych przez mieszkańców w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.  Podczas swoich prac komisje sprawdziły pod kątem formalnym 70 wniosków. Teraz pozytywnie zweryfikowane projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie zostaną sprawdzone pod kątem merytorycznym i prawnym przez pracowników poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego.

Wszystkie złożone przez mieszkańców wnioski przeszły już ocenę formalną, nad której wydaniem pracowały w lipcu zespoły składające się z mieszkańców, radnych i pracowników urzędu. Obecnie projekty sprawdzane są przez wydziały merytoryczne UM i jednostki podległe gminie. Urzędnicy skontrolują m.in. zgodność zadań z definicją zadania publicznego oraz własność terenów, na których zaplanowane są poszczególne przedsięwzięcia wraz z kosztorysami tych projektów.

Po zakończeniu szczegółowej analizy wniosków, końcem sierpnia, poznamy ostateczną listę projektów. Da to szansę mieszkańcom na dokładne zapoznanie się z pomysłami na zadania dzielnicowe oraz ogólnomiejskie jeszcze przed głosowaniem, które odbędzie się w terminie 17-30 września.

Szczegółowy harmonogram prac nad JBO, wykaz obszarów konsultacyjnych i skład zespołów oceniających można znaleźć na stronie www.jbo.jaworzno.pl.

Wnioski budżetu ogólnomiejskiego spełniające wymagania formalne:

 1. Janusz Bryła – “Skate Park przy obszarze sportowo-rekreacyjnym Gigant” – szacowane koszty zadania: 845.502,00 zł
 2. Sebastian Ciągwa, Danuta Polonek – “Jaworzno w rytmie disco – festiwal muzyki disco z radiem VOX FM” – szacowane koszty zadania: 270.00,00 zł
 3. Wacław Chudzikiewicz – “Położenie nakładki asfaltowej na drodze Insurekcji Kościuszkowskiej” – szacowane koszty zadania: 700.00,00 zł
 4. Łukasz Curyło, Dawid Domagalski, Dawid Litka, Marek Migas, Edward Baran, Piotr Czarnota – “Strefa Aktywności Rodzinnej – Równa Górka” – szacowane koszty zadania: 1.000.000,00 zł
 5. Andrzej Gontarz – “Jaworznickie Błonia (miejska łąka)” – szacowane koszty zadania: 50.000,00 zł
 6. Jadwiga Grzybek – “Budowa tężni solankowej w parku Podłęże” – szacowane koszty zadania: 1.000.000,00 zł
 7. Dorota Guja, Agnieszka Ziarko-Bondar, Magdalena Smreczak – “Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Jaworzna poprzez fizjoterapię” – szacowane koszty zadania: 1.000.000,00 zł
 8. Ryszard Kosiński – “Zorganizowanie parku linowego oraz infrastruktury sportowej w Parku Gródek na terenie dzielnicy Szczakowa Pieczyska” – szacowane koszty zadania: 1.000.000,00 zł
 9. Mariusz Kowalski – “Steet Workout w Dąbrowie Narodowej” – szacowane koszty zadania: 120.000,00 zł
 10. Krystyna Łaźnia – “Senioralia” – szacowane koszty zadania: 10.000,00 zł
 11. Michał Matyasik, Paweł Bańkowski – “Życie bez barier – projekt likwidacji barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej w mieście Jaworznie” – szacowane koszty zadania: 500.000,00 zł
 12. Ferdynand Merta, Andrzej Piechna, Zbigniew Kawala – “Modernizacja basenu i szatni przy basenie” – szacowane koszty zadania: 400.000,00 zł
 13. Ferdynand Merta, Andrzej Piechna, Zbigniew Kawala – “Zakup sprzętu rehabilitacyjnego celem doposażenia ośrodka rehabilitacyjnego przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie” – szacowane koszty zadania: 170.000,00 zł
 14. Ferdynand Merta, Andrzej Piechna, Zbigniew Kawala – “Modernizacja wentylacji oraz klimatyzacji w dziale rehabilitacji” – szacowane koszty zadania: 400.000,00 zł
 15. Jerzy Nieużyła, Paweł Ząbek – “Ośrodek Sportów Zimowych SKAŁKA Długoszyn – stok narciarski z wyciągiem orczykowym i 3-ma trasami zjazdowymi” – szacowane koszty zadania: 1.000.000,00 zł
 16. Jurand Nowak – “Miejska pasieka czyli miód z Jaworzna” – szacowane koszty zadania: 20.000,00 zł
 17. Jurand Nowak – “Park graffiti – legalne ściany do malowania” – szacowane koszty zadania: 20.000,00 zł
 18. Jurand Nowak – “Rewitalizacja byłego składu materiałów wybuchowych w rejonie Sodowej Góry z przeznaczeniem do zwiedzania” – szacowane koszty zadania: 1.000.000,00 zł
 19. Katarzyna Pokuta, Ewa Młotkowska, Marta Fudała – “S.O.S. dla kotów bezdomnych i wolnożyjących z terenu miasta Jaworzna” – szacowane koszty zadania:  236.000,00 zł
 20. Sebastian Pycia, Nikodem Motyka, Sławomir Bigos, Waldemar Sarlej, Bernard Goryczka – “Jaworzno – miasto sportu i rekreacji dla młodszych i starszych – budowa kompleksowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej” – szacowane koszty zadania: 1.000.000,00 zł
 21. Tomasz Sędor, Mieczysław Długosz, Mateusz Wrona, Adrian Chłąd – “Rodzinne centra zabawy i sportu dla dzieci oraz dorosłych w naszych dzielnicach” – szacowane koszty zadania: 1.000.000,00 zł
 22. Mateusz Wrona, Marek Nowak – “Stadion reaktywacja – rewitalizacja Azotanii przy ulicy Moniuszki” – szacowane koszty zadania: 650.300,00 zł
 23. Przemysław Wirski – “Jaworzno – miasto ośmiu rynków” – szacowane koszty zadania: 334.000,00 zł

 

Wnioski budżetu dzielnicowego spełniające wymagania formalne:

OBSZAR 2 | BORY

 1. Monika Kobierecka, Anna Furman – “Strefa aktywności ruchowej” – Rozszerzenie infrastruktury rekreacyjno – sportowej w “Dolinie Młodości – rodzinnym placu zabaw z siłownią zewnętrzną” oraz okolicy “Skate Parku” w Jaworznie – Bory poprzez zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej – szacowane koszty zadania: 60.000,00 zł
 2. Michał Matyasik – “Rewitalizacja parku w dzielnicy Bory: Etap I – projekt oraz budowa alejek i placów parkowych wraz z montażem tzw. elementów małej architektury (ławki i stoły parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery itp.) – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 3. Rafał Polański, Nikodem Motyka, Jolanta Rośko – “Bieżnia lekkoatletyczna i rozbieg do skoku w dal dla dzieci i młodzieży”  – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 3 | BYCZYNA, CEZARÓWKA DOLNA

 1. Henryk Głowacki, Jan Domagała – “Park zabaw + siłownia pod chmurką” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Anna Gontarz, Maria Runicka, Maria Sidełko, Krystyna Szpond, Grażyna Budak – “Byczyna na starej fotografii – suplement” – szacowane koszty zadania: 30.000,00 zł
 3. Andrzej Gontarz – “26 – 28 maja 2017 Dni Byczyny na byczyńskim rynku” – szacowane koszty zadania: 40.000,00 zł

OBSZAR 4 | CEZARÓWKA GÓRNA, JEZIORKI, KOŹMIN, WILKOSZYN

 1. Dorota Jońca – “Strefa rekreacyjno – sportowa w dzielnicy Wilkoszyn” – etap I plac zabaw dla dzieci ze stołem do tenisa stołowego oraz siłownią “pod chmurką” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Irena Kupniewska – “Budowa oświetlenia przy ulicy Dożynkowej” – szacowane koszty zadania: 54.000,00 zł

OBSZAR 5 | CIĘŻKOWICE

 1. Janusz Ciołczyk, Ewa Goławska, Katarzyna Goławska, Wanda Ciołczyk – “Rodzina to siła – Rozszerzenie infrastruktury rekreacyjno – zabawowej przy stadionie LKS Ciężkowianka” – szacowane koszty zadania: 65.000,00 zł
 2. Janusz Ciołczyk, Ewa Goławska, Katarzyna Goławska, Wanda Ciołczyk – “Ciężkowicki Róg Obfitości” – Akcja półkolonijna i mikołajkowa oraz zajęcia aerobik – zdrowy kręgosłup” – szacowane koszty zadania: 10.000,00 zł
 3. Adrian Majewski, Krzysztof Żurek – “Stworzenie Mini Centrum rekreacyjno – kulturalnego, zagospodarowanie skweru przy ul. Ks. A. Mroczka 51, 49” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 4. Jadwiga Pieczka, Joanna Ciołczyk – “Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 4 w Jaworznie wraz z zagospodarowaniem ogrodu przedszkolnego” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 5. Joanna Siemek – Dzięburska, Joanna Ciołczyk – “Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży z terenu Ciężkowic” (akcja zima i akcja lato) oraz festynu “Ciężkowickie Dożynki” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 6 | DĄBROWA NARODOWA

 1. Dorota Guja, Krzysztof Lehnort, Marek Szular – “Rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną – doposażenie placu zabaw i siłowni w dodatkowe atrakcje” – szacowane koszty zadania: 35.000,00 zł
 2. Marta Motyka, Nikodem Motyka, Wojciech Łukaszewski – “Miasteczko rowerowe dla dzieci i młodzieży” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 3. Wiesława Rączka, Mariusz Kowalski – “Aktywna Dąbrowa – aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców dzielnicy poprzez zajęcia edukacyjne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 7 | DŁUGOSZYN

 1. Jerzy Nieużyła, Paweł Ząbek – “Przystań kajakowa i plaża z kąpieliskiem na brzegu rzeki Biała Przemsza w Długoszynie” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 8 | DOBRA, PIECZYSKA

 1. Wacław Cudak – “Rozbudowa obecnego placu zabaw i siłowni pod chmurką o dalsze urządzenia dla dzieci i dorosłych” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Edyta Wiernek, Marian Tarabuła – “Św. Hubert wkracza na Pieczyska abyśmy mogli wspólnie wybudować bieżnię oraz skocznie lekkoatletyczną – Rewitalizacja Parku Jordanowskiego poprzez zabudowę nowej infrastruktury sportowej” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 9 | GIGANT, LEOPOLD

 1. Janusz Bryła – “Boisko do piłki siatkowej w rejonie Obszaru Sportowo-Rekreacyjnego przy osiedlu Gigant jako uzupełnienie istniejących obiektów” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Mieczysław Długosz – “Zabudowa oświetlenia parkowego i kamery monitoringu na terenie rekreacyjno-sportowym Gigant” – szacowane koszty zadania: 43.500,00 zł
 3. Iwona Jamróz – “Zabudowa słupa oświetleniowego ulicznego przy ul. Podwale, na odcinku między ul. Działkową a ul. Bogusławskiego” – szacowane koszty zadania: 10.000,00 zł

OBSZAR 10 | GÓRA PIASKU

 1. Agnieszka Kuśnierczyk – “Cykl pikników naukowych i warsztatów przeznaczonych dla dzieci od 3 do 13 lat” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 11 | JELEŃ

 1. Aleksandra Bąk, Barbara Nieciąg, Janusz Papuga – “Poznajemy kulturowe i historyczne dziedzictwo naszego regionu. Organizacja wycieczek krajoznawczych dla naszych seniorów” – szacowane koszty zadania: 10.000,00 zł
 2. Anna Łyszczek – “Plac zabaw przy zegarze słonecznym” – szacowane koszty zadania: 68.000,00 zł
  Dominik Palka, Gabriela Burzyńska, Patrycja Jankowska – “Jeleń 2017 – Turniej piłki nożnej” – szacowane koszty zadania: 20.000,00 zł
 3. Janusz Papuga, Monika Piskorz – “Piękna Nasza Polska Cała – czyli autokarem przez kraj. Organizacja ośmiu jednodniowych wycieczek dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Jeleń” – szacowane koszty zadania: 25.000,00 zł
 4. Izabela Radko, Janusz Papuga, Andrzej Żurawik – “Zadbajmy o piękno dziedzictwa kulturowego i sakralnego w naszej dzielnicy. Renowacja kapliczki w Jeleniu” – szacowane koszty zadania: 20.000,00 zł

OBSZAR 12 | ŁUBOWIEC

 1. Mariusz Czarny – “Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Marzena Czarny – “Zielony Łubowiec – Osiedlowy Park Zieleni” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 3. Łukasz Sowa – “Parkour/Street Workout – Park do ćwiczeń akrobatycznych i siłowych” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 13 | NIEDZIELISKA

 1. Agnieszka Lesiak – “Park rekreacji – siłownia pod chmurką” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Agnieszka Stach – Rekreacja dla dzieci i dorosłych. Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej pod nazwą “WIKING” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 14 | OSIEDLE STAŁE, REJON ELEKTROWNI

 1. Michał Goryczka, Nikodem Motyka, Bernard Goryczka – “Rozbudowa parkingu przy ul. Klonowej” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 15 | PAŃSKA GÓRA

 1. Grażyna Bogacz-Sokół  – “Międzyosiedlowa ścieżka zdrowia dla dorosłych i dzieci” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Sebastian Pycia – “Osiedle Skałka – Wakacje na Skałce nie muszą być nudne!” – szacowane koszty zadania: 21.055,00 zł
 3. Sebastian Pycia – “Osiedle Skałka – Strefa sportu i rekreacji – etap II” – szacowane koszty zadania: 53.945,00 zł

OBSZAR 16 | PECHNIK. PODWALE, WARPIE

 1. Ewa Zuber – “Cyprysowy zakątek rekreacyjny” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 17 | PODŁĘŻE

 1. Nikodem Motyka – “Budowa bezpiecznego placu zabaw dla dzieci przy ul. Wilczej i al. Piłsudskiego” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Natalia Piesik, Jurand Nowak – “Oświetlenie parku na Podłężu – budowa 20 latarni” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 3. Krystyna Stachelczyk, Jadwiga Grzybek – “Modernizacja nasypu przy targowisku “Manhattan” w dzielnicy Podłęże” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 18 | PSZCZELNIK

 1. Mateusz Wrona, Marek Nowak – “Teren rekreacyjny dla dzieci na skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Wrzosowej” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 19 | SZCZAKOWA

 1. Patrycja Wanat, Agnieszka Orawska – “Napowietrzna rozrywka umysłowa dla młodzieży oraz miejsce integracji  osób starszych” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

OBSZAR 20 | ŚRÓDMIEŚCIE

 1. Adrian Chłąd, Tomasz Sędor – “Budowa dwóch boisk do koszykówki dedykowanych do gry w streetballa wraz oświetleniem” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 2. Sebastian Ciągwa – “Rewitalizacja części terenu pomiędzy ulicą Chopina i ulicą Matejki – Etap I. Powstanie parku osiedlowego OTK” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 3. Dawid Domagalski – “Park Chrząstówka – zielona strefa relaksacyjna, rekreacyjna wraz z jaworznicką ścieżką biegową + piknik rodzinny” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł
 4. Maciej Stanek – “Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu ulic Górniczej i Olszewskiego” – szacowane koszty zadania: 75.000,00 zł

Comments are closed.