Archiwum JBO|

Za nami kolejne spotkania zespołów ds. budżetu obywatelskiego. Tym razem ocenę formalną przeszły zadania z obszarów Cezarówka Górna, Jeziorki, Koźmin, Wilkoszyn, oraz Dąbrowa Narodowa i Długoszyn. Kolejne spotkania przed nami.

 

W trakcie prac prowadzonych w tym tygodniu, pozytywną ocenę formalną otrzymały następujące wnioski:

OBSZAR NR 4 – CEZARÓWKA GÓRNA, JEZIORKI, KOŹMIN, WILKOSZYN

 1. Wojciech Gawroński, Mariola Dziurdzikowska – „Plac zabaw w dzielnicy Cezarówka Górna”. Wniosek przewiduje budowę ogrodzonego placu zabaw, wyposażonego w urządzenia zabawowe, ławki i kosze.
 2. Irena Kupniewska – „Budowa oświetlenia przy ulicy Dożynkowej”.
 3. Anna Orlik – Zastępa, Bernadette Zdrada – „Relaks pod kasztanami” – Projekt zakłada stworzenie przestrzeni wyposażonej w siłownię zewnętrzną, stół do ping-ponga, stoliki do gry w szachy itp. przy ul. Kasztanowej.

OBSZAR NR 6 – DĄBROWA NARODOWA

 1. Dorota Guja – „Rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną” – zlokalizowany przy ul. Długoszyńskiej.
 2. Marta Motyka, Nikodem Motyka – „Plac zabaw dla Dąbrowy Narodowej” –  teren OSP przy. ul. Strażackiej.
 3. Anetta Musiał – Paździora, Mariusz Kowalski – „Wielofunkcyjne boiska w Zespole Szkół nr 4 w Jaworznie” – Etap II, kontynuacja zadania wyłonionego do realizacji w poprzedniej edycji JBO.
 4. Wiesława Rączka, Mariusz Kowalski – „Angielski i informatyka dla seniora” – podstawy języka angielskiego dla osób starszych z terenu Dąbrowy Narodowej.

OBSZAR NR 7 – DŁUGOSZYN

 1. Anna Saran – „Strefa rekreacyjna w parku przy ul. Jaszuńskiego”. Projekt zakłada rozbudowę placu zabaw zrealizowanego w poprzedniej edycji JBO o kolejne urządzenia zabawowe, urządzenia siłowni na wolnym powietrzu oraz wykonanie monitoringu strefy rekreacji.

Decyzją Zespołu jeden z wniosków złożonych dla obszaru Długoszyn pt.: Włodzimierz Piętak – „Piknik rodzinny dla mieszkańców dzielnicy Długoszyn” został odrzucony z powodu niespełnienia wymagań formalnych. Wniosek ma jednak szansę na realizację w 2016 r. w ramach oszczędności, które powstaną w tym obszarze.

***

Terminarz kolejnych spotkań zespołów ds. Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2016:
(miejsce spotkań: Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33, sala nr 2)

22 lipca 2015 r. (środa)

 • Zespół nr 10 dla obszaru Góra Piasku – godz. 15.00
 • Zespół nr 12 dla obszaru Łubowiec – godz. 16.00

23 lipca 2015 r. (czwartek)

 • Zespół nr 13 dla obszaru Niedzieliska – godz. 15.00
 • Zespół nr 16 dla obszaru Pechnik, Podwale, Warpie – godz. 16.00

24 lipca 2015 r. (piątek)

 • Zespół nr 17 dla obszaru Podłęże – godz. 14.00
 • Zespół nr 20 dla obszaru Śródmieście – godz. 15.00

3 sierpnia 2015 r. (poniedziałek)

 • posiedzenie Zespołu przeniesione z dnia 20 lipca br.
 • Zespół nr 2 dla obszaru Bory – godz. 15.00

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego składa się z 5 etapów. Za nami spotkania z mieszkańcami oraz nabór wniosków. Do końca sierpnia powinna zakończyć się ocena merytoryczna pomysłów. Pełne opisy zakwalifikowanych wniosków zostaną opublikowane po dokonaniu oceny merytorycznej i określeniu zakresu rzeczowego projektów. Samo głosowanie zaplanowane zostało w terminie 17-30 września. Ostateczną listę zwycięskich zadań poznamy w październiku.

Comments are closed.