Archiwum JBO|

image_print

Dwa kolejne dni spotkań zespołów prowadzących formalną weryfikację wniosków złożonych przez mieszkańców w ramach tegorocznej edycji JBO, pozwoliły na poznanie projektów z 8 następnych obszarów konsultacyjnych. Do końca tego tygodnia zespoły zakończą swoją pracę, a w poniedziałek znane będą już wszystkie zgłoszone propozycje zadań.

Dotychczas spotkało się jedenaście spośród wszystkich 20 zespołów zajmujących się sprawdzaniem wniosków mieszkańców pod kątem formalnym. W zweryfikowanych już obwodach złożono w sumie 54 propozycje zadań i tylko jeden z nich został odrzucony z powodu nie spełnienia wymogów określonych w uchwale dotyczącej Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

– Kilka sprawdzonych wniosków było niekompletnych ale w tym przypadku występujemy do wnioskodawców o uzupełnienie braków i jeśli tylko to zrobią, propozycje przejdą do dalszego etapu JBO – wyjaśnia Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta. – Na tym etapie weryfikacji nie chcemy eliminować żadnych pomysłów mieszkańców, dlatego nawet w przypadku odrzuconego wniosku będziemy to jeszcze konsultować z prawnikami.

Przypomnijmy, że spotkania zespołów z kolejnych obszarów konsultacyjnych odbywają się codziennie, od ubiegłego poniedziałku i potrwają do końca tego tygodnia. Po sprawdzeniu dokumentów pod kątem formalnym ze wszystkich 20 okręgów, pozytywnie zweryfikowane projekty będą oceniane przez wydziały merytoryczne urzędu, pod kątem faktycznych możliwości ich realizacji.

Lista złożonych i zweryfikowanych propozycji w ramach JBO 2015 (wtorek-środa):

BYCZYNA, CEZARÓWKA DOLNA

 1. Białek Agnieszka – „Wyspa aktywności” – rodzinny mini-plac zabaw z mini-siłownią zewnętrzną
 2. Białek Agnieszka – „Bezpieczna droga” – montaż progów zwalniających oraz budowa chodnika
 3. Bolek Halina – „Plac zabaw przy ulicy Nauczycielskiej”
 4. Głowacki Henryk – „Park Młodości – rodzinny plac zabaw z siłownią zewnętrzną”
 5. Gontarz Anna – „Renowacja byczyńskich kapliczek przydrożnych”
 6. Gontarz Anna – „Zbudowanie strony internetowej dla dzielnicy Byczyna”
 7. Gontarz Anna – „Wydanie II części albumu pt. Byczyna na starej fotografii, lata 1939-1970 wraz z promocją Byczyny i jej mieszkańców”
 8. Tyszka Jolanta – „Budowa placu zabaw w rejonie ul. Bratków w Cezarówce Dolnej
 9. Tyszka Jolanta – „Budowa SKATEPARKU dla młodzieży i dzieci”

CIĘŻKOWICE

 1. Burdak Andrzej – „Rewitalizacja ciągów pieszych na ul. Młyny Serafińskie i Grabańka w Os. Ciężkowice w Jaworznie”
 2. Ciołczyk Janusz – „Multiboisko – zdrowa alternatywa”
 3. Ciołczyk Janusz – „Rodzinny kompleks”
 4. Dudkowski Marcin – „Budowa ogólnodostępnego kortu tenisowego o nawierzchni z mączki ceglanej”
 5. Kwiatkowska Anna – „Jaworznicki Koci Dom Tymczasowy – kontrola populacji i zdrowia kotów wolnobytujących i bezdomnych z terenu konsultacyjnego Ciężkowice”

DĄBROWA NARODOWA

 1. Musiał-Paździora Anetta – „Wielofunkcyjne boiska – Etap I”

DŁUGOSZYN

 1. Nieużyła Jerzy – „Monitoring centrum Długoszyna i boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Jaworznie wraz z ogródkiem zabaw dziecięcych”
 2. Saran Anna – „Plac zabaw przy ul. Jaszuńskiego działka 579/16 obręb 54”
 3. Wojtowicz Grzegorz – „Montaż progu zwalniającego”

DOBRA, PIECZYSKA

 1. Cudak Wacław – „Junior i Senior na placu zabaw i rekreacji”
 2. Golonka Katarzyna – „Remont boiska sportowego przy Klubie Dobra”
 3. Kłosowski Zbigniew – „Przekształcenie starego kortu na skwerek rekreacyjny”
 4. Lekstan Małgorzata – „Rewitalizacja kortu tenisowego na boisko przy ul. Przemysłowej”
 5. Wiernek Edyta – „Budowa skoczni do skoku w dal”
 6. Wiernek Edyta – „Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w życiu codziennym”

Wniosek odrzucony z powodu niespełnienia wymagań formalnych:

 1. Marcińska Aneta – „Wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych w budynkach przy ul. Sobieskiego 43, 45, 47, 49 Jaworzno – Pieczyska” – załącznik nr 8 do protokołu. Zadanie nie wpisuje się w ideę budżetu obywatelskiego.

GÓRA PIASKU

 1. Hapczyk Aldona – „Remont boiska sportowego na Górze Piasku”
 2. Kolka Grażyna – „Zagospodarowanie terenu przyszkolnego ławeczkami”
 3. Kurowska-Maroszek Danuta – „Modernizacja boiska do koszykówki i siatkówki”
 4. Kuśnierczyk Agnieszka – „Stół multimedialny do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi”
 5. Nieużyła Natalia – „Stół do tenisa stołowego na wolnym powietrzu”
 6. Szczerba Renata – „Monitoring placów zabaw w SP 9 z możliwością podglądu”

ŁUBOWIEC

 1. Czarny Mariusz – „Boisko wielofunkcyjne 16x32m o nawierzchni poliuretanowej”
 2. Czarny Marzena – „Parking osiedlowy (okolica bloków 27 i 35 ulicy Zubrzyckiego)”
 3. Czarny Marzena – „Ale wkoło jest wesoło…impreza integracyjna w osiedlu Łubowiec”
 4. Lubińska Grażyna – „Mały Park – Skwer Zielony”
 5. Przebindowska Beata – „Siłownia pod chmurką, relaks na ławce i trawce” w okolicy ul. Zubrzyckiego”

PAŃSKA GÓRA, SKAŁKA

 1. Bogacz-Sokół Grażyna – „Bezpieczna droga do szkoły, 1-szy etap – Rowerem do szkoły”
 2. Bogacz-Sokół Grażyna – „Bezpieczna droga do szkoły, 2-gi etap – Rowerem do szkoły”
 3. Goj Mateusz – „Nowe miejsca parkingowe na Pańskiej Górze”
 4. Pokuta Katarzyna – „Sterylizacja i szczepienie kotów z Pańskiej Góry i Os. Skałka”
 5. Pycia Sebastian – „Bezpieczne Osiedle – Monitoring przestrzeni publicznej (Osiedle Skałka)”
 6. Pycia Sebastian – „Osiedlowy turniej gier komputerowych FIFA 2015 (Osiedle Skałka i Pańska Góra)
 7. Sarlej Waldemar – „Plac zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz seniorów”
 8. Windys Urszula – „Jaworznicki Koci Dom Tymczasowy – kontrola populacji i zdrowia kotów wolnobytujących i bezdomnych z terenu obszaru konsultacyjnego Pańska Góra, Skałka”

***

Terminarz kolejnych spotkań zespołów ds. Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2015:

17 lipca 2014 r. (czwartek):
Zespół nr 11 dla obszaru Jeleń – godz. 16.00, sala nr 2
Zespół nr 13 dla obszaru Niedzieliska – godz. 15.00, sala nr 122
Zespół nr 14 dla obszaru Osiedle Stałe, Rejon Elektrowni – godz. 15.00, sala nr 2
Zespół nr 16 dla obszaru Pechnik, Podwale, Warpie – godz.16.00, sala nr 122
Zespół nr 17 dla obszaru Podłęże – godz. 14.00, sala nr 122
Zespół nr 19 dla obszaru Szczakowa – godz. 14.00, sala nr 2

18 lipca 2014 r. (piątek):
Zespół nr 9 dla obszaru Gigant, Leopold – godz. 15.00, sala nr 2
Zespół nr 18 dla obszaru Pszczelnik – godz. 14.00, sala nr 2
Zespół nr 20 dla obszaru Śródmieście – godz. 13.00, sala nr 122

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego składa się z 5 etapów.  Za nami spotkania z mieszkańcami oraz nabór wniosków. Do 29 sierpnia powinna zakończyć się ocena merytoryczna pomysłów. Samo głosowanie zaplanowane zostało w terminie 15-22 września. Ostateczną listę zwycięskich zadań poznamy w październiku.

Comments are closed.