Archiwum JBO|

Zakończył się drugi etap Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego – zgłaszanie wniosków z pomysłami zadań. Podczas spotkania otwartego na Sali Obrad z urn wyciągnięto łącznie 99 wniosków. Najwięcej propozycji, bo po dziewięć, zgłosili mieszkańcy w obszarach konsultacyjnych Niedzieliska oraz Byczyna i Cezarówka Dolna. Teraz czas na dalsze prace związane z weryfikacją wniosków. Decyzja Wojewody z 27 czerwca, kwestionująca niektóre zapisy naszej uchwały, pozostaje bez wpływu na dalszą procedurę

Od 14 lipca rozpoczniemy spotkania komisji, podczas których wyłonimy grupę wniosków, która nie budzi wątpliwości formalnych i skierujemy ją do weryfikacji merytorycznej wydziałów Urzędu Miejskiego. Na tym etapie wszelkie pytania będziemy kierować do samych wnioskodawców. Planujemy na przełomie sierpnia i września ogłosić ostateczną listę zadań, na które w terminie 15-22 września jaworznianie będą mogli oddawać swoje głosy – informuje Ewa Sidełko – Paleczny, Sekretarz Miasta Jaworzna. – Odrzucone zostaną te wnioski, które nie przejdą weryfikacji formalnej i merytorycznej.

Wbrew doniesieniom prasowym o uchyleniu przez nadzór prawny Wojewody Śląskiego uchwały Rady Miejskiej z 29 kwietnia 2014 o Jaworznickim Budżecie Obywatelskim, Urząd będzie kontynuował prace nad JBO, gdyż rozstrzygnięcie nadzorcze odnosi się zaledwie do pojedynczych wyrazów a nie całej uchwały. Na szczegółową analizę uwag Wojewody przyjdzie czas przy opracowywaniu kolejnego projektu JBO.

Nadzór nie zakwestionował samych załączników do tegorocznej uchwały – wniosku czy też karty do głosowania. Konsultacje dokończymy wiec zgodnie z ustalonymi a później zaprezentowanymi na spotkaniach z mieszkańcami zasadami – wyjaśnia Sidełko-Paleczny.

 

Wnioski złożone zostały w każdym z dwudziestu obszarów konsultacyjnych. Najwięcej wpłynęło ich z obszarów: Niedzieliska oraz Byczyna, Cezarówka Dolna – po dziewięć. Najmniej – jeden wniosek – złożyli mieszkańcy Borów i Dąbrowy Narodowej. Spora ilość propozycji spłynęła także z nowych obszarów konsultacyjnych, które w ubiegłym roku wchodziły w skład innych rejonów, jak np. Szczakowa czy Pańska Góra, Skałka.

Zbiorcze zestawienie wniosków złożonych w ramach JBO 2015:

Obszar konsultacyjny Liczba złożonych wniosków JBO na 2015r.
Azot, Stara Huta 6
Bory 1
Byczyna, Cezarówka Dolna 9
Cezarówka Górna, Jeziorki, Koźmin, Wilkoszyn 3
Ciężkowice 5
Dąbrowa Narodowa 1
Długoszyn 3
Dobra, Pieczyska 7
Gigant, Leopold 5
Góra Piasku 6
Jeleń 2
Łubowiec 5
Niedzieliska 9
Osiedle Stałe, Rejon Elektrowni 6
Pechnik,Powale, Warpie 3
Pańska Góra, Skałka 8
Podłęże 6
Pszczelnik 2
Szczakowa 7
Śródmieście 5

 

 

Comments are closed.