Archiwum JBO|

image_print

Nie dwa, a aż trzy miliony złotych będą mieli do rozdysponowania jaworznianie, w ramach drugiej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Na kwietniowej sesji radni wszystkich klubów zgodnie przyjęli zaproponowane poprawki i niemal jednogłośnie podjęli uchwałę o JBO. Dzięki temu już w maju rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami poszczególnych obszarów konsultacyjnych, a w czerwcu będzie można składać swoje propozycje zadań.

Wszystkie zapisy wypracowane przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego, który przygotował treść nowej uchwały o JBO, zostały przyjęte przez radnych bez żadnych zastrzeżeń. Zaproponowane poprawki dotyczyły jedynie kwestii związanych z ogólną pulą środków przeznaczonych na JBO oraz algorytmem podziału pieniędzy na poszczególne obszary konsultacyjne. Ostatecznie zdecydowano, że na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczonych będzie ponad 2,9 mln zł, a nie jak wstępnie zakładano 2,1 mln zł. Korekcie uległ także algorytm podziału środków. Finalnie każdy z obszarów konsultacyjnych otrzyma stała kwotę – 100 tys. zł, plus 10 zł za każdego mieszkańca danego rejonu. Wcześniej było to kolejno – 35 tys. zł i 15 zł.

Dzięki podjęciu uchwały już w kwietniu możliwa będzie niezwłoczna realizacja kolejnych etapów JBO, według przygotowanego wcześniej harmonogramu. I tak – już na przełomie maja i czerwca ruszy seria spotkań we wszystkich 20 obszarach konsultacyjnych, na których omawiane będą szczegółowo przyjęte w uchwale założenia dotyczące budżetu obywatelskiego. Po przeprowadzeniu konsultacji w dzielnicach, w drugiej połowie czerwca mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje zadań do realizacji w ramach JBO. Następnie, po okresie weryfikacji złożonych wniosków, we wrześniu zorganizowane zostanie głosowanie, podczas którego jaworznianie wybiorą projekty, które zostaną zrealizowane w 2015 r.

Pełny projekt uchwały wraz z poprawkami będzie niebawem dostępny w zakładce DO POBRANIA.

Comments are closed.