Redakcja

Jaworzno.pl

Wydawca:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
ul. Krakowska 9, 43 – 600 Jaworzno
Tel.  32 614-23-00
e-mail:  sekretariat@mzdim.jaworzno.pl
http://www.mzdim.jaworzno.pl/

Redaktor naczelny:
Tomasz Tosza
e-mail: infojaworzno@gmail.com