Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych