Młodzieżowa Rada Miasta jest apolitycznym organem reprezentującym młodzież zamieszkałą na terenie Jaworzna. Ma ona charakter konsultacyjny, a podstawą jej działalności jest praca społeczna Radnych.

Do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna kadencji 2024-2026 wybrani zostali w poszczególnych okręgach wyborczych następujący kandydaci:

Okręg wyborczy nr 1 – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie, ul. Licealna 3:

 1. Derda Małgorzata,
 2. Czarnik Kajetan,
 3. Starostka Dawid.

Okręg wyborczy nr 2 – II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6:

 1. Bańkowska Joanna,
 2. Gręda Wojciech,
 3. Mazgaj Maciej.

Okręg wyborczy nr 3 – III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie, ul. Towarowa 61:

 1. Florek Jakub,
 2. Paszcza Julia,
 3. Wola Adam.

Okręg wyborczy nr 4 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 16:

 1. Balcer Ignacy,
 2. Młynarczyk Krystian,
 3. Sacha Szymon.

Okręg wyborczy nr 5 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie, ul. Północna 9a:

 1. Dutkowiak Agata,
 2. Nowak Kamila,
 3. Zalewski Szymon.

Okręg wyborczy nr 6 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie, ul. Armii Krajowej 5:

 1. Jarząbek Martyna,
 2. Kalita Mateusz.

Okręg wyborczy nr  7 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65:

 1. Błyk Szymon,
 2. Płonka Szymon.

Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna:

 • Dawid Starostka – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna,
 • Jakub Florek – Wiceprzewodniczący Rady,
 • Kajetan Czarnik – Wiceprzewodniczący Rady,
 • Krystian Młynarczyk – Sekretarz,
 • Małgorzata Derda – Koordynator Komisji,
 • Adam Wola – Członek Prezydium.

Comments are closed.