JBO 2021 w liczbach:

 • kwota budżetu miasta przeznaczona na JBO – 2 800 000 zł
 • budżet ogólnomiejski
 • nabór wniosków – 15 dni
 • liczba projektów zgłoszonych – 30
 • liczba projektów poddanych pod głosowanie – 28
 • głosowanie trwało – 17 dni
 • liczba punktów, w których można było głosować – 5
 • liczba oddanych głosów – 17,79 tys. (16,04 tys. głosów ważnych i 1,75 tys. głosów nieważnych)
 • liczba głosów oddanych elektronicznie – 5,26 tys.
 • liczba głosów oddanych tradycyjnie – 12,53 tys.
 • liczba projektów do realizacji w 2021 roku – 4
 • liczba ostatecznie zrealizowanych przedsięwzięć (wybranych przez mieszkańców oraz sfinansowanych z oszczędności) – 4

Pełna treść uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna

Zarządzenie Nr PI.0050.203.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego na 2021 rok, harmonogramu konsultacji społecznych w sprawie jaworznickiego budżetu obywatelskiego na 2021 rok oraz wzoru wniosku i wzoru karty do głosowania na potrzeby przeprowadzenia konsultacji

Realizacje JBO 2021

Naturalny plac zabaw

Nazwa zadania: „Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach” Wnioskodawca:...

Urządzenie zewnętrzne do ćwiczeń siłowych

Siłownia zewnętrzna

Nazwa zadania: „Uporządkowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej przy...

Samoobsługowy punkt naprawy rowerów

Przystanki rowerowe

Nazwa zadania: „Jaworznickie Przystanki Rowerowe w GEOsferze, Parku Gródek i...

Comments are closed.