JBO 2019 w liczbach:

 • kwota budżetu miasta przeznaczona na JBO – 3 000 000
 • budżet mieszany tj.: ogólnomiejski + lokalny
 • liczba obszarów konsultacyjnych – 20
 • nabór wniosków – 21 dni
 • liczba projektów zgłoszonych – 66
 • liczba projektów poddanych pod głosowanie – 51 (7 ogólnomiejskich i 44 lokalne)
 • głosowanie trwało – 15 dni
 • liczba punktów, w których można było głosować – 20
 • liczba oddanych głosów – 17,92 tys. (16,68 tys. głosów ważnych i 1,24 tys. głosów nieważnych)
 • liczba głosów oddanych elektronicznie – 6,29 tys.
 • liczba głosów oddanych tradycyjnie – 11,63 tys.
 • liczba projektów do realizacji w 2019 roku – 23 ( 1 ogólnomiejski i 22 lokalne)
 • liczba ostatecznie zrealizowanych przedsięwzięć (wybranych przez mieszkańców oraz sfinansowanych z oszczędności) – 22 (realizacja 1 zadania przesunięta)

Pełna treść uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Realizacje JBO 2019

Siedziska sportowe zadaszone

Boisko Orlik

Nazwa zadania: „Boisko Orlik-Górnik w Dąbrowie Narodowej” Wnioskodawcy: Leszek Żurek,...

Boisko poliuretanowe, w tle budynek szkoły

Boisko wielofunkcyjne

Nazwa zadania: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole...

Chodnik wzdłuż drogi, w tle domy

Modernizacja chodnika

Nazwa zadania: „Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chropaczówka od Zespołu Szkolno-Przedszkolnego...

Grupa kobiet w strojach krakowskich

Stroje krakowskie

Nazwa zadania: „Kultywowanie folkloru poprzez zakup strojów krakowskich dla zespołu...

Dzieci grające w piłkę na boisku

Mini boisko

Nazwa zadania: „Wielofunkcyjne mini boisko sportowe z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową...

Grupa osób na tle dmuchanego zamku

Impreza integracyjna

Nazwa zadania: „Impreza integracyjna w osiedlu Łubowiec” Wnioskodawcy: Marzena Czarny,...

Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, w tle bloki mieszklane

Parking osiedlowy

Nazwa zadania: „Parking osiedlowy – zorganizowanie miejsc parkingowych w pobliżu...

Urządzenia do gimnastyki i parkouru

Street Workout

Nazwa zadania: „Plac Street Workout przy Szkole Podstawowej nr 3”...

logo Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

Plac zabaw

Nazwa zadania: „Plac zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży...

Boisko poliuretanowe, w tle bloki mieszkalne

Strefa rekreacji

Nazwa zadania: „Strefa rekreacji przy blokach Piłsudskiego 42, 44, Towarowa...

logo Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

Plac zabaw

Nazwa zadania: „Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i...

Comments are closed.