Stan zadłużenia miasta Jaworzna na dzień 4 listopada 2022 r. wynosi: 138.912.540,61 zł                       
  • z tytułu kredytów  –  41.512.540,61 zł
  • z tytułu emisji obligacji – 97.400.000,00 zł

Comments are closed.