Stan zadłużenia miasta Jaworzna na dzień 5 lutego 2024 r. wynosi 117.836.979,94 zł  w tym:

  • z tytułu kredytów – 20.736.979,94
  • z tytułu emisji obligacji –  97.100.000

 

Comments are closed.