Gmina Miasta Jaworzna uzyskała dotację z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn.: „Wzmocnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w Gminie Miasta Jaworzna”

Projekt realizujemy, w celu wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Jaworznie poprzez wdrożenie dodatkowych rozwiązań mających służyć monitorowaniu bezpieczeństwa, zbieraniu oraz analizie informacji o zagrożeniach, podatnościach i incydentach. W ramach realizacji projektu Urząd Miejski w Jaworznie zamierza wykonać zadania w obszarach: organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym.

W obszarze organizacyjnym zaplanowano przeprowadzenie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz wykonanie audytu zgodności z wymaganiami KRI / uoKSC przez wykwalifikowanych, zewnętrznych audytorów.

W obszarze kompetencyjnym zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

  • przygotowanie planu szkoleniowego dla pracowników nietechnicznych oraz kadry zarządzającej,
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz udostępnienie platformy szkoleniowej dla pracowników urzędu,
  • przeprowadzenie podstawowych szkoleń budujących świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony przed nimi – dla pracowników nietechnicznych urzędu (przeszkolenie 450 pracowników);
  • przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa – dla kadry zarządzającej urzędu;
  • przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu cyberbezpieczeństwa – dla pracowników Wydziału Informatyki urzędu.

W obszarze technicznym zaplanowano następujące zadania:

  • wymianę dwóch urządzeń firewall;
  • zakup oraz wdrożenie oprogramowania klasy SIEM oraz SOAR;
  • zakup oraz wdrożenie systemu antyspamowego dla serwerów poczty elektronicznej;
  • zakup oraz wdrożenie systemu klasy PAM.

Wartość projektu : 1 148 899,95 zł
Wysokość wkładu z UE: 722 500,00 zł
Wysokość wkładu z BP: 127 500,00 zł
Wysokość wkładu Gminy Miasta Jaworzna: 298 899,95 zł

ProgramFundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)
PriorytetII Zaawansowane usługi cyfrowe
Działanie2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
FunduszEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Tytuł ProjektuWzmocnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w Gminie Miasta Jaworzna

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Comments are closed.