Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu – ul. Katowicka wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-odparowującym – poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Jaworzna

Projekty i programy|

W ramach projektu zostanie wybudowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Katowickiej... Czytaj więcej → Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu – ul. Katowicka wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-odparowującym – poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Jaworzna

Ulica Nowodługoszyńska, poprawa gospodarki wodno-ściekowej – budowa odwodnienia ul. Rejtana, ul. Syrokomli i ulicy Storczyków w Jaworznie wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni

Projekty i programy|

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie odwodnienia ulic Rejtana, Syrokomli, Storczyków,... Czytaj więcej → Ulica Nowodługoszyńska, poprawa gospodarki wodno-ściekowej – budowa odwodnienia ul. Rejtana, ul. Syrokomli i ulicy Storczyków w Jaworznie wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni

Budowa drogi z lotu ptaka

Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie

Projekty i programy|

Przedmiotem projektu jest przebudowa DK 79 w Jaworznie poprzez poprowadzenie nowego śladu Drogi Krajowej o... Czytaj więcej → Budowa nowego śladu DK 79 w Byczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Jaworznie

Projekty i programy|

Nazwa Beneficjenta: Jaworzno – miasto na prawach powiatuRealizator projektu: Miejski Zespół Obsługi... Czytaj więcej → Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Jaworznie

Modernizacja i doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Jaworznickiej 56

Projekty i programy|

Zadanie polega na wykonaniu doświetlenia wertykalnego przejścia dla pieszych przy ul. Jaworznickiej... Czytaj więcej → Modernizacja i doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Jaworznickiej 56

Budynek szkoły po remoncie

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 11 w Jaworznie

Projekty i programy|

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Nazwa... Czytaj więcej → Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 11 w Jaworznie

Droga w trakcie remontu

Przebudowa ul. Martyniaków 6809 S w Jaworznie

Projekty i programy|

Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa odcinka drogi ul. Martyniaków rozpoczynająca się od... Czytaj więcej → Przebudowa ul. Martyniaków 6809 S w Jaworznie

Budowa ronda z lotu ptaka

Przebudowa ul. 11 Listopada 6801 S wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką 6801 S oraz budową łącznika do DK79 w Jaworznie

Projekty i programy|

Przedmiotem projektu jest odcinek drogi od skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Podwale do włączenia się... Czytaj więcej → Przebudowa ul. 11 Listopada 6801 S wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką 6801 S oraz budową łącznika do DK79 w Jaworznie

Cztery autobusy elektryczne

Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów

Projekty i programy|

Projekt pn.: „Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania... Czytaj więcej → Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów

Alejka parkowa z pergolami

Zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie – Park Podłęże

Projekty i programy|

Parki są jednymi z najważniejszych typów przestrzeni publicznych w ośrodkach miejskich, szczególnie w... Czytaj więcej → Zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie – Park Podłęże