Aktualności, Zdrowie|

Rozstrzygnięto otwarty konkurs na realizatora zadania dotyczącego udzielania porad psychologiczno – psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w formie telefonicznej oraz stacjonarnej realizowanych w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „AZYMUT” na drugą połowę 2024 roku. Tak jak dotychczas pomoc będzie realizowana przez Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie.

Prezydent Miasta Jaworzna przyznał dotację celową w wysokości 300 tys. zł na realizację zadania pn. „Zapewnienie dostępności porad psychologiczno – psychiatrycznych dla Mieszkańców Miasta Jaworzna w 2024 roku – część II”. Termin realizacji zadania ustalono od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. To kontynuacja zadania, które realizowane jest w Jaworznie od kilku lat. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o. o. realizował program od 1 stycznia do 30 czerwca br. Rozstrzygnięty konkurs pozwoli na kontynuacje działań przez tą samą jednostkę zdrowia.

– Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to kwestia, która niezmiennie powinna znajdować się w centrum naszej uwagi. W dzisiejszych czasach, gdy młodzi ludzie stają przed licznymi wyzwaniami, zarówno w życiu codziennym, jak i w szkole, wsparcie psychologiczne staje się nieodzownym elementem ich prawidłowego rozwoju – mówi Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk. – Zapewnienie odpowiedniej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego jest kluczowe, ponieważ to właśnie w młodym wieku kształtują się podstawy, które wpływają na dalsze życie i funkcjonowanie w społeczeństwie. Problemy psychiczne, takie jak depresja, lęki czy zaburzenia zachowania, mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, jeśli nie zostaną odpowiednio wcześnie zdiagnozowane i leczone. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako społeczeństwo zapewnili młodym ludziom dostęp do profesjonalnej pomocy psychologicznej. Nie możemy zapominać, że inwestując w zdrowie psychiczne młodego pokolenia, inwestujemy w przyszłość nas wszystkich.

Poradnia świadczy usługi zdrowotne (psychoterapeutyczno – psychiatryczne), w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przyjmowane są do niej dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia.

Do zespołu terapeutycznego Poradni przynależą psychoterapeuci, psycholodzy, terapeuci środowiskowi oraz lekarz psychiatra (dziecięcy). Członkowie Zespołu są doświadczonymi i stale podnoszącymi swoje kwalifikacje specjalistami. Ponadto praca zespołu Poradni odbywa się pod stałym nadzorem superwizora.

Pomoc udzielana w Poradni ma charakter kompleksowy, wykorzystujący model systemowy (interdycyplinarny) w pracy z pacjentem. Zespół Poradni ściśle ze sobą współpracuje, nie tylko w obrębie jednej instytucji, ale również nawiązuje kontakty ze specjalistami z innych placówek, działających na terenie miasta Jaworzna jak np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Sąd, Szpital, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz placówki oświatowe.

Comments are closed.