Aktualności|

Początkiem 2026 roku w Osiedlu Podłęże do użytku oddane zostaną dwa obiekty sportowe – przebudowany Stadion Azotania i nowy Skatepark w Parku Podłęże. We wtorek, 9 lipca 2024 r. na Stadionie Azotania Prezydent Miasta Paweł Silbert wraz z Andrzejem Schmalenbergiem, Dyrektorem Oddziału w Oddziale Budownictwa Ogólnego Południe Budimex S.A. – podpisali umowę na realizację tych inwestycji. Realizacja tych inwestycji wyniesie blisko 54 mln zł,z czego 30 mln zł dotacji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Łukasz Kolarczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna – czynnie zaangażowany w prace nad projektem, Artur Dzikowski – Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna, Marcin Maj – Dyrektor Rejonu Budimex S.A., Rajmund Mysior – Kierownik Kontraktu Budimex S.A., Grzegorz Cyran – Pełnomocnik PM ds. Koordynacji Inwestycji UM w Jaworznie oraz członkowie zespołu ds. przebudowy Stadionu i budowy Skateparku.

Dzięki współpracy z ekspertami, konsultacjami z mieszkańcami w ramach programu „Jaworzno w dyskusji” i wielomilionowej dotacji rządowej, ogłosiliśmy ważne dla wszystkich mieszkańców postępowanie o wyłonienie wykonawcy dwóch kluczowych obiektów sportowo rekreacyjnych w Osiedlu Podłęże. Wraz z Radnymi Rady Miejskiej zadecydowaliśmy o zwiększeniu wkładu własnego Gminy na to zadanie, by móc je zrealizować w pełnym zakresie – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. – Skatepark będzie miejscem rekreacji i rozwoju dla młodzieży, a przebudowany stadion zapewni nowoczesne warunki dla sportu. Mam nadzieję, że ogłoszone postępowanie, pozwoli wyłonić wykonawcę zadań i już w niedalekiej przyszłości będziemy się mogli cieszyć ze wspólnie wypracowanych z mieszkańcami przestrzeni.

Stadion Azotania

Pierwszym zadaniem jest przebudowa stadionu sportowego przy ul. Moniuszki 95 w Jaworznie, na które przeznaczono blisko 44 mln zł. W ramach projektu istniejący stadion sportowy zostanie zmodernizowany. Nowy obiekt stanowić będzie stadion lekkoatletyczny waz ze stadionem piłkarskim oraz całorocznym zapleczem. Wykonany zostanie remont boiska piłkarskiego o nawierzchni o nawierzchni naturalnej, powstaną także obiekty towarzyszące, takie jak korty tenisowe z nawierzchni z mączki ceglanej czy siłownia zewnętrzna, a także bieżnie, skocznie czy rzutnie lekkoatletyczne stanowiące o głównym przeznaczeniu obiektu. Wybudowane zostaną również elementy zwiększenia efektywności energetycznej obiektu – instalacja fotowoltaiczna. Powstanie także sezonowe lodowisko zadaszone oraz budynek zaplecza szatniowo-administracyjnego. Przebudowa będzie więc mieć zarówno wpływ na zapewnienie dobrych warunków do uprawiania i oglądania wydarzeń sportowych, jak i wymiernie poprawi komfort uczestników wydarzeń kulturalnych.

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym i zaangażowaniu Gminy już wkrótce mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z nowych obiektów, które uatrakcyjnią miejskie przestrzenie – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk. – To nie tylko nowe miejsca do aktywnego spędzania czasu, ale także ogromna szansa dla młodzieży i dzieci na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, tworząc lepszą przyszłość dla naszego miasta.

Skatepark w Parku Podłęże

Drugim zadaniem z tej puli środków jest wypracowana wspólnie z mieszkańcami w ramach programu „Jaworzno w dyskusji” koncepcji budowy skateparku w osiedlu Podłęże czyli miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży na której powstanie przeznaczono ponad 10 mln zł. Wypracowana z mieszkańcami koncepcja zakłada utworzenie miejsca, które będzie służyć do nauki jazdy i doskonalenia swoich umiejętności dla jeżdżących na hulajnogach, rolkach, deskorolkach czy rowerach bmx. Miejsce będzie podzielone na sześć sekcji o różnym stopniu trudności i poziomie umiejętności potencjalnych użytkowników. Będzie to element infrastruktury mającej na celu zwiększenie integracji dzieci i młodzieży oraz poprawy ich stanu zdrowia poprzez aktywne fizycznie spędzanie czasu wolnego.

Naszymi kompetencjami odpowiadamy na wyzwania przyszłości. Inwestycje realizujemy w sposób kompleksowy, korzystając z naszego 56 letniego doświadczenia. Posiadamy własne zaplecze laboratoryjne, szerokie portfolio sprzętu budowlanego i kolejowego dzięki czemu możemy realizować projekty o największej skali – mówi Andrzej Schmalenberg, Dyrektor Oddziału w Oddziale Budownictwa Ogólnego Południe Budimex S.A. – Cieszymy się, że kolejny raz będziemy realizować inwestycje w Jaworznie. Kilkanaście lat temu razem z obecnym tutaj Prezydentem Pawłem Silbertem realizowaliśmy przebudowę głównej arterii miejskiej – drogi DK 79, która jak widzę z powodzeniem służy mieszkańcom Jaworzna.

Comments are closed.