Aktualności, Z miasta|

Dzięki współpracy Gminy ze Wspólnotą Betlejem rozpoczęły się prace związane
z zagospodarowaniem skweru św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dąbrowie Narodowej. Na prace modernizacyjne związane z wykończeniem elementów małej architektury zainspirowanych stylem
i twórczością Hundertwassera znajdujących się na Rynku przy ul. Długiej oraz zagospodarowanie w zieleń tego miejsca, miasto przeznaczy milion złotych.

Dzieło Wspólnoty Betlejem i ks. Mirka Toszy, służy nie tylko mieszkańcom Dąbrowy Narodowej, ale i całego miasta. Tym bardziej cieszy fakt, że w ramach naszej współpracy nowe oblicze zyska skwer św. Teresy od Dzieciątka Jezus, który znajduje się przed wspólnotą. Przestrzeń realizowana w ramach projektu „Miasto 7 Rynków” już w tym roku będzie cieszyć mieszkańców i gości spoza naszego miasta – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert.

Końcem kwietnia 2024 r. Gmina podpisała umowę na realizację II etapu zagospodarowania skweru św. Teresy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program zazieleń śródmiejskich – zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku”. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma MEL-MAR S.C. z Jaworzna. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. ciągi piesze z nawierzchni mineralnej z kruszywa szlachetnego, zabudowane zostaną elementy małej architektury (ławki, kosze, pergole drewniane), wykonane zostanie przyłącze wodociągowe wraz z odcinkiem kanalizacji do zabudowy założenia wodnego typu fontanna. Ponadto powstanie oświetlenie parkowe wraz z siecią elektryczną. Zakres zadania obejmuje również nasadzenia zieleni w tym drzewa i krzewy ozdobne, byliny, żywopłoty oraz rabaty kwiatowe. Teren skweru zostanie ogrodzony i wyposażony w monitoring. Wartość umowy to ponad 870 tys. zł, a czas realizacji wynosi sześć miesięcy.

W stylu Hundertwassera

Dodatkowo Gmina przeznaczy około 130 tys. zł na wykończenie elementów małej architektury znajdujących się na rynku przy Wspólnocie. Prace wykona Wspólnota Betlejem, która ma doświadczenie w realizacji architektonicznych przedsięwzięć zainspirowanych stylem i twórczością Hundertwassera.

Powstanie miejsce wyraziste i oryginalne, charakteryzujące się jaskrawymi kolorami oraz brakiem regularności i symetrii. Mieszkańcy wspólnoty wykonają prace własnymi siłami, wykorzystując naturalne materiały – wykonaną samodzielnie ceramikę oraz materiały recyklingowe. Wzorując się na stylu austriackiego artysty, mieszkańcy wspólnoty zrealizowali już jeden projekt jakim jest siedziba wspólnoty, a także są w trakcie realizacji kolejnej inwestycji – rewitalizacji sąsiadującego z ich domem budynku.

Comments are closed.