Aktualności, Z miasta|

W niedzielę, 30 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Osiedlu Stałym odbędzie się uroczysta Msza Święta z okazji święta Patronki Miasta. Wydarzenie to będzie towarzyszyło jubileuszowi 40. rocznicy powstania parafii na Osiedlu Stałym oraz 25. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy przez Świętego Jana Pawła II. Mszy Świętej przewodniczyć będzie Biskup Sosnowiecki Artur Ważny.

Matka Boża Nieustającej Pomocy została ogłoszona Patronką Miasta siedemnaście lat temu, 27 czerwca 2006 r. Więcej informacji na ten temat na www.jaworzno.pl.

***

18 sierpnia 2005 r. Komitet Organizacyjny obchodów Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Jaworznie, w związku z ogłoszonym w mieście Rokiem Jana Pawła II – papieża, Honorowego Obywatela Jaworzna, zwrócił się do Prezydenta Jaworzna o poparcie przez miasto wniosku o ogłoszenie Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Patronką Jaworzna. Pod wnioskiem Komitetu Organizacyjnego podpisało się blisko siedem tysięcy mieszkańców naszego miasta.Uwzględniając wniosek Komitetu Organizacyjnego Rada Miejska w Jaworznie, uchwałą nr XLV/558/2005 z dnia 29 września 2005 r., ogłosiła Matkę Bożą Nieustającej Pomocy Patronką Jaworzna.

Zajęcie przez Radę Miejską w Jaworznie pozytywnego stanowiska w sprawie umożliwiło organizatorom Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej złożenie wniosku do Biskupa Diecezjalnego w Sosnowcu, a następnie skierowanie sprawy do Kongregacji Kultu Bożego w Watykanie celem wydania ostatecznej decyzji (bulli papieskiej) o Patronce Jaworzna.

15 października 2005 roku miała miejsce uroczystość w czasie której zawierzono Matce Bożej Nieustającej Pomocy – Mieszkańców Miasta Jaworzna. W Akcie Zawierzenia znalazło się zobowiązanie mieszkańców do codziennej modlitwy słowami: 3 razy „Zdrowaś Maryjo…” i 3 razy „Chwała Ojcu…”. 6 marca 2006 roku Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy uprawnień przekazanych przez Ojca Świętego Benedykta XVI, uwzględniając prośby Biskupa Sosnowieckiego, duchowieństwa i wiernych postanowiła ogłosić: Błogosławioną Maryję Dziewicę Nieustającej Pomocy patronką przed Bogiem dla miasta Jaworzna.

W dzień odpustu parafialnego ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 27 czerwca 2006 r. Jaworzno przeżyło historyczne wydarzenie. Podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Pasterza Kościoła sosnowieckiego, bp. Adama Śmigielskiego Matka Boża została uznana Patronką naszego miasta.

Świadkami niecodziennej chwili byli mieszkańcy Jaworzna, gospodarze miejsca – wierni i duchowni z Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przedstawiciele zakładów pracy z Jaworzna i województwa śląskiego, służb mundurowych – Policji i Straży Pożarnej, Związków Zawodowych „Solidarność”, władz samorządowych z prezydentem Pawłem Silbertem, senatorowie i posłowie RP.

Jakże się tu nie radować skoro Matka Boża Nieustającej Pomocy od tego momentu patronuje wszystkim mieszkańcom Jaworzna, jakże więc nie cieszyć się z patronatu Matki Chrystusa” – mówił na początku Świętej Liturgii proboszcz parafii w Jaworznie-Osiedlu Stałym, ks. kan. Józef Lenda.

Biskup ordynariusz Adam Śmigielski, który uroczyście odczytał Dekret Stolicy Apostolskiej i ogłosił błogosławioną Maryję Dziewicę Nieustającej Pomocy Patronką przed Bogiem dla miasta Jaworzna, stwierdził, iż jest to dziejowy moment w historii tej wspólnoty i tego miasta, który złotymi zgłoskami zapisze się na kartach historii i będzie znakiem dla potomnych.

Od tego momentu czcijmy Ją nie tylko słowami i pieśniami, ale jednocześnie wsłuchujmy się w to, co Ona do nas mówi. A Jej słowa są bardzo jasne: Uczyńcie wszystko co Syn mój wam każe. Niech zatem Maryja Dziewica stanie się królową naszych serc” – tak w słowach homilii głosił Biskup Ordynariusz.

Comments are closed.