Aktualności, Z miasta|

Ośrodek Ekologiczno-Geologiczny GEOsfera w Jaworznie zaprasza do udziału w konkursie filmowym pn. “Przyroda Jaworzna”. Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Jaworzna bez ograniczeń wiekowych.

– Jaworzno jest miastem położonym na styku jednostek przyrodniczych co skutkuje niezwykłą złożonością i atrakcyjnością świata przyrody, zarówno ożywionego jak i nieożywionego. Spotkamy tu fragmenty lasów o niemal naturalnym charakterze, cieki wodne płynące dziewiczym korytem, dobrze zachowane podmokłe łąki oraz niezwykle ciekawe formy geologiczne. Konkursem filmowym chcemy zachęcić mieszkańców Jaworzna do odkrywania jego piękna i ukazania go szerszemu gronu odbiorców – mówi Marcin Tosza z Ośrodka Edukacji Ekologiczno – Geologicznej GEOsfera w Jaworznie.

Prace konkursowe należy przesyłać do 3 lipca 2024 r. Przyznanie nagród nastąpi w czasie Gali Konkursowej 5 lipca 2024 r, która zostanie zorganizowana 5 lipca 2024 r. na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie. Nagrody będą przyznawane w 2 kategoriach: do 15 lat i powyżej (bez ograniczeń wiekowych).

Prace należy nadsyłać na adres: geosfera@um.jaworzno.pl lub przekazać na nośniku danych na adres: Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera, ul. Św. Wojciecha 100, 43 – 600 Jaworzno z dopiskiem „GEOSFERA – KONKURS FILMOWY”. Plik z Pracą powinien zostać opisany według następującego wzoru: tytuł_pracy_imię_nazwisko (np. sasanka_jan_kowalski).

Na filmowców czekają atrakcyjne nagrody. Konkurs dofinansowany jest ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach kampanii „Odzyskany świat – przyroda terenów poeksploatacyjnych”.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Comments are closed.