Aktualności, Bezpieczeństwo, Z miasta|

W ostatnim czasie znów zwiększyła się liczba zgłoszeń od mieszkańców w sprawie dzików pojawiających się na terenach zabudowanych. Przez szereg lat Miasto na różne sposoby wspomagało działania kół łowieckich w celu zatrzymania zwierząt w kompleksach leśnych, lecz problemu nie udało się rozwiązać, dziki nadal wchodzą na tereny zamieszkałe, powodując zagrożenie dla ludzi i wzbudzając strach w społeczeństwie. Dlatego też Prezydent Miasta wydał decyzję o odstrzale redukcyjnym 50 sztuk dzików na terenach wyłączonych z polowań, czyli na obszarach zabudowanych. Należy podkreślić, iż nie ma to nic wspólnego z regulacją populacji zwierząt (tym się zajmują koła łowieckie). W naszych działaniach zależy nam wyłącznie na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom oraz ochronę ich mienia.

Decyzja na odstrzał redukcyjny obejmuje obszar Łubowca, Dąbrowy Narodowej, Osiedla Stałego, Podłęża, Gigantu, Podwala oraz całego szeroko rozumianego Śródmieścia.

Działania rozpoczną się od piątku, 14 czerwca 2024 r. Każdy odstrzał będzie prowadzony przez wykwalifikowanych myśliwych – strzelców, wyłącznie w warunkach gwarantujących całkowite bezpieczeństwo osób trzecich, a teren zabezpieczą służby mundurowe, wg ustalonej procedury.

Gdyby któryś z mieszkańców znalazł się w bezpośrednim zasięgu działań musi bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez myśliwych lub służb mundurowych zabezpieczających miejsce akcji. Apelujemy o nie zakłócanie prowadzonych przez służby działań.

W tej chwili nie możemy podać dokładnego miejsca ani czasu odstrzału, akcję rozpoczynamy po wpłynięciu zgłoszenia od mieszkańca lub samodzielnego wytropienia dzików przez łowczych.

Warto pamiętać o kilku zasadach, które pozwolą nam uniknąć nieproszonych wizyt dzików pod naszymi domami. Przede wszystkim pod żadnym pozorem nie wolno dokarmiać zwierząt, nie należy także spuszczać psów ze smyczy, bo te szczekając i atakując zwierzęta leśne, mogą je sprowokować do agresywnych zachowań.

Jeśli któryś z mieszkańców zauważy dziki blisko zabudowań, może informować o tym fakcie służby zajmujące się bezpieczeństwem na terenie miasta, tj. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Straż Miejską. Te informacje pozwolą zaplanować bezpieczną akcję odstrzału redukcyjnego dzików w terenach miejskich.

Telefony alarmowe:

PCZK – (32) 6181 890

Straż Miejska – 986, (32) 6181 618

Comments are closed.