Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Zakończył się nabór wniosków do 12. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok. Mieszkańcy złożyli łącznie 41 wniosków.

Przed nami etap weryfikacji. Wszystkie wnioski zostały przeliczone, opatrzone pieczęcią Urzędu Miejskiego, zaparafowane i przekazane do sprawdzenia poprawności danych.

W czerwcu spotka się zespół ds. budżetu obywatelskiego, który oceni wnioski pod kątem formalnym. Następnie pozytywnie zweryfikowane zostaną przekazane do oceny merytorycznej, czyli będą sprawdzane przez wydziały urzędu i jednostki miejskie, pod kątem faktycznych możliwości ich realizacji np.: czy zadanie leży w kompetencjach gminy, czy jest dedykowane i zaspokaja potrzeby mieszkańców, czy wskazana lokalizacja umożliwia jego realizację, czy możliwe jest wykonanie zadania w jednym roku budżetowym, jakie są rzeczywiste szacunkowe koszty itp.

Aby wniosek został poddany pod głosowanie konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno formalnej, jak i merytorycznej.

Comments are closed.