Rekreacja|

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. „Moja rowerowa przygoda” dla uczniów szkół podstawowych. Uczniowie klas I-IV oraz V-VIII mają szansę zaprezentować swoje artystyczne talenty, przedstawiając swoje doświadczenia i przygody związane z jazdą na rowerze w Jaworznie.

Cele konkursu: Celem konkursu jest rozwijanie twórczej aktywności plastycznej, rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dzieci. Konkurs ma również na celu propagowanie zdolności plastycznych, inspirowanie dzieci do aktywności fizycznej poprzez sztukę oraz promocję zdrowego stylu życia. Organizatorzy chcą zachęcić młodych mieszkańców Jaworzna do aktywnego korzystania z rowerowych tras i atrakcji miasta.

Uczestnicy: Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-IV oraz V-VIII szkół podstawowych z Jaworzna. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Organizacja i przebieg konkursu: Prace konkursowe należy dostarczyć do 17 czerwca 2024 r. do punktu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworznie (bud. A, ul. Grunwaldzka 33) z dopiskiem: “Konkurs plastyczny – Moja rowerowa przygoda – Wydz. PI”. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, które z pewnością ucieszą młodych artystów.

Wymagania dotyczące prac: Prace konkursowe powinny przedstawiać osobiste doświadczenia i przygody związane z jazdą na rowerze w Jaworznie, ulubione trasy rowerowe, charakterystyczne miejsca w mieście oraz wyjątkowe momenty spędzone na rowerze. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną swojego autorstwa, wykonaną dowolną techniką na papierze formatu A4. Praca powinna być opisana i zawierać: imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko nauczyciela, zgodę na uczestnictwo podpisaną przez opiekuna, nazwę szkoły, adres e-mail oraz numer kontaktowy.

Kontakt: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33
tel. +48 (32) 61 81 583
e-mail: redakcja@um.jaworzno.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Comments are closed.