Aktualności, Z miasta|

Z 300 na 500 zł zwiększona zostanie dotacja z Gminy Miasta Jaworzna do utrzymania najmłodszych jaworznian w niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. Propozycję zwiększenia tej kwoty zaproponował Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, a przychylili się do niej podczas czwartkowej Sesji Rady Miejskiej – jaworzniccy Radni.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta proponujemy zwiększenie kwoty dotacji do wysokości 500 zł. Istnieją przesłanki ekonomiczne do zwiększenia tej dotacji ze względu na wzrost kosztów utrzymania najmłodszych dzieci w placówkach opieki takich jak żłobki czy klubiki dziecięce – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert.

Obecnie w Jaworznie funkcjonuje czternaście prywatnych placówek świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, które zapewniają łącznie 408 miejsc dla dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych i objętych opieką u dziennych opiekunów. Dotacje udzielane są od 1 września 2018 roku.W 2024 roku kwota dofinansowania wyniosła 1 468 000,00 zł.

Ponadto Gmina przeznacza środki na działalność Miejskiego Żłobka do którego obecnie uczęszcza 106 dzieci – rocznie to prawie 3 mln złotych.

Comments are closed.