Aktualności, Z miasta|

Prezydent Miasta Jaworzna przedłożył Paweł Silbert pod głosowanie jaworznickich radnych projekt uchwały dotyczący przekazania 2 mln złotych z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu samochodu – drabiny mechanicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie. Podczas dzisiejszej sesji, 23 maja 2024 r. radni jednogłośnie przychylili się do propozycji, dzięki której jaworzniccy strażacy będą dysponować najnowocześniejszym sprzętem.

Z prośbą o wsparcie jaworznickiej jednostki zwrócił się do Prezydenta Miasta Pawła Silberta Komendant Komendy Miejskiej PSP w Jaworznie st. bryg. Patrycjusz Fudała. Dotacja celowa na zakup samochodu drabiny ze środków Gminy Miasta Jaworzna, stanowić będzie częściową partycypację w kosztach zakupu samochodu, pozostałe środki zostaną zabezpieczone przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.


Podstawą przekazania środków finansowych na zakup samochodu dla KM PSP w Jaworznie za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, będzie podpisanie porozumienia z Komendantem Wojewódzkim PSP w Katowicach i z Komendantem Miejskim PSP w Jaworznie. Dotacja celowa zostanie przekazana za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzonego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach

Porozumienie modernizacyjne Gminy z OSP i PSP

Końcem marca 2024 r., doceniając skuteczność działań i wzorową postawę jaworznickich strażaków oraz ich wkład w system bezpieczeństwa i angażowanie się w życie lokalnych społeczności, Prezydent Miasta Paweł Silbert ogłosił i podpisał realizację kolejnego wieloletniego programu w zakresie modernizacji obiektów oraz doposażenia i wymiany samochodów pożarniczych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej miasta Jaworzna. W latach 2024 – 2028, jaworznickie jednostki OSP i PSP mają zagwarantowane w budżecie miasta 7,9 mln zł m.in. na modernizację swoich obiektów i zakup samochodu pożarniczego. Gmina będzie korzystała również ze środków zewnętrznych.

W ciągu najbliższych pięciu lat zaplanowaliśmy przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac termomodernizacyjnych w istniejących obiektach strażackich, takich jak remizy m.in. w OSP Jeleń, Byczyna, Dąbrowa Narodowa czy Długoszyn. Dodatkowo, Państwowa straż Pożarna otrzyma 2 mln zł dofinansowania na zakup samochodu pożarniczego. Na ten cel zabezpieczymy środki w łącznej wysokości 7,9 mln zł – mówił podczas podpisania porozumienia Prezydent Paweł Silbert.

Szczegóły programu https://www.jaworzno.pl/2024/03/24/nowe-porozumienie-modernizacyjne-gminy-z-osp-i-psp/

Comments are closed.