Aktualności, Urząd Miejski, Z miasta|

Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, 21 maja 2024 r. powierzył Panu Arturowi Dzikowskiemu – dotychczasowemu pełnomocnikowi ds. nadzoru właścicielskiego i wieloletniemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Jaworznie, pełnienie funkcji drugiego zastępcy Prezydenta Miasta.

I zastępcą Prezydenta Miasta nadal pozostaje Pan Łukasz Kolarczyk, który od 3 sierpnia 2021 r. odpowiedzialny jest m.in. za sprawy z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców, zamówień publicznych, promocji, kultury i sportu, współpracy społecznej i gospodarczej, rozwoju, strategii i funduszy zewnętrznych, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami miasta. Tak, jak podczas minionej kadencji, funkcję Skarbnika Miasta pełni Pani Dorota Kuczera, a Sekretarzem Miasta pozostaje Pani Ewa Sidełko-Paleczny.

Od lewej: I Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk, Skarbnik Miasta Dorota Kuczera, Prezydent Miasta Paweł Silbert, Sekretarz Miasta Ewa Sidełko-Paleczny oraz II Zastępca Prezydenta Miasta Artur Dzikowski

***

W związku z decyzją Prezydenta Miasta nastąpiły zmiany w strukturze Urzędu Miejskiego. Drugim zastępcą prezydenta został Artur Dzikowski, który będzie odpowiedzialny m.in. za sprawy z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami, inwestycji miejskich, zarządzania projektami, zdrowia, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i geologii.

II Zastępca Prezydenta Miasta – Artur Dzikowski

Artur Dzikowski jest związany z samorządem terytorialnym od 2004 r. W Urzędzie Miejskim w Jaworznie rozpoczął pracę w 2006 r. od szeregowego stanowiska, a od 2008 r. jest naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego i Kadr. Od roku 2021 stanowisko naczelnika łączy z funkcją pełnomocnika Prezydenta Miasta Jaworzna ds. nadzoru właścicielskiego, odpowiedzialnego za ochronę zdrowia publicznego i politykę społeczną, nadzór właścicielski nad spółkami handlowymi, w których Gmina posiada udziały lub akcje oraz gospodarkę komunalną.

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – magistrem prawa i magistrem administracji. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej, z rachunkowości na Politechnice Śląskiej i z zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Był odpowiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania projektami w Urzędzie Miejskim w Jaworznie i miejskich jednostkach organizacyjnych. Ma szerokie doświadczenie dotyczące działalności spółek prawa handlowego, pracował w organach nadzorczych spółek oraz jako członek zarządu.

Jest żonaty, ma dwóch synów.

Comments are closed.