Aktualności, Z miasta, Zdrowie|

Gmina ogłosiła postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy prac remontowych, które zapewnią poprawę efektywności energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wraz z instalacją urządzeń do wentylacji. 2 mln złotych pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, a pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy.

Dzisiejsze postępowanie, to kolejne w ostatnich dniach działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie dostępu do placówek ochrony zdrowia i poprawy komfortu. To jedno z postanowień o których rozmawialiśmy z fachowcami podczas I Forum o Ochronie Zdrowia w Jaworznie – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. – Dzięki pozyskanym środkom i wkładzie własnym Gminy unowocześniamy kolejne placówki w mieście. Tym razem zmodernizowany zostanie blok operacyjny jaworznickiego szpitala, zainstalowana zostanie instalacja klimatyzacyjna i wentylacja.

W ramach realizacji zadania, przyszły wykonawca będzie miał za zadanie m.in. wymianę istniejących central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dostosowanie i rozbudowę instalacji elektrycznej i ciepła technologicznego. Wymienione zostaną sufity, wykonana zostanie system klimatyzacji VFR, i instalacja LAN do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Czas składania ofert przez wykonawców w postępowaniu trwa do 19 kwietnia 2024 r.

Oddział Kardiologiczny i Izba Przyjęć po remoncie

To kolejna inwestycja w jaworznicki Szpital Specjalistyczny. W lutym 2024 r. otwarto po remoncie Oddział Kardiologiczny oraz Izbę Przyjęć, która została wyodrębniona ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – inwestycja kosztowała 15 mln złotych. Ponad 9,5 mln z tej kwoty stanowi dotacja z Gminy Miasta Jaworzna. Pozostałe środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wkładu własnego Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Comments are closed.