Aktualności, Z miasta|

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że 1 kwietnia 2024 r. od godz. 16:00 do godz. 23:00, prognozuje się wystąpienie burz oraz silnego wiatru o średniej prędkości do 85 km/h. Ponadto od godz. 23:00 do godz. 11:00 – 2 kwietnia 2024 r., prognozowane są intensywne opady deszczu do 30 mm.

Piorun na miastem w nocy
Burza nad Jaworznem

Skutki: możliwe uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi, wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym), uszkodzenia linii napowietrznych, podtopienia.

Prosimy mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń o poinformowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon 32 61 81 890;

· Fax. 32 61 81 891;

Comments are closed.