Aktualności, Z miasta|

W związku z opublikowanymi w przestrzeni medialnej zdjęciami obrazującymi zalane asfaltem drzewo w chodniku przy ul. Katowickiej, Gmina Miasta Jaworzna informuje, że nie wyraziła zgody na realizację projektu, w sposób narażający na zniszczenie i uszkodzenie drzewa. Zaistniała sytuacja była efektem samodzielnego działania Wykonawcy. Po interwencji Gminy wykonawca przystąpił do naprawienia szkody. Dziękujemy mieszkańcom za zainteresowanie i wspólną troskę o nasze miasto.

Oświadczenie firmy Eurovia Polska S.A. :

Wykonawca realizowanych prac na kontrakcie pn. „Poprawa Infrastruktury drogowej i gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Jaworzna – ul. Katowicka”, wyraża ubolewanie, że nie dochował należytej staranności w trakcie prowadzenia robót bitumicznych w rejonie istniejących drzew w granicy pasa drogowego. W związku z powyższym, niezwłocznie wykonano roboty poprawkowe polegające na odsłonięciu podstawy pni drzew oraz deklaruje się, że pozostawiona przestrzeń zostanie uzupełniona materiałem przepuszczalnym. Wykonawca deklaruje, że dochowa należytej staranności aby sytuacja taka więcej się nie powtórzyła.

Termin realizacji kontraktu upływa 30 listopada 2023 r. Do tego czasu wykonawca usunie całkowicie zaistniałą szkodę. Gmina przeprowadzi kontrolę oraz odbiór wykonanych prac.

Comments are closed.