Konsultacje społeczne|

W oparciu o art. 65l ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)

Zarządca ruchu przedkłada do konsultacji z mieszkańcami wniosek Sieci Badawczej Łukaszewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 55, o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac badawczych związanych z testowaniem pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym na drogach publicznych znajdujących się na terenie Miasta Jaworzna, tj. od ul. św. Wojciecha (rondo im. Marii i Lecha Kaczyńskich), przez ul. św. Katarzyny Aleksandryjskiej do ul. Chełmońskiego (rondo im. 308. Dywizjonu Myśliwskiego-Krakowskiego), i wyznacza termin składania uwag do 8 listopada 2023 r.

Uwagi można zgłaszać do:

Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie

ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno

e-mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

Comments are closed.